Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Pracovní prostředí

Každý zaměstnanec touží pracovat v ideálním pracovním prostředím každý však vnímá pojem „ideální pracovní prostředí“ jinak, v souvislosti s prací kterou vykonává. Obecně se pracovním prostředím rozumí souhrn všech materiálních podmínek pracovní činnosti, které spolu s ostatními podmínkami - technologickými, organizačními a společenskými tvoří fyzikální, chemické, biologické a sociálně-psychologické podněty, které ovlivňují zaměstnance. Skladba a úroveň pracovního prostředí tak zaměstnance ovlivňují více než si umíme představit. Adaptace na nepříznivé pracovní podmínky proto bývá mnohem hůře snesitelnější, než adaptace na pozitivně vystavěné pracovní podmínky, stejně traumatizující může být i přechod z vhodného pracovního prostředí, do toho méně vhodného. Negativní pracovní prostředí se projeví nejen na výkonu zaměstnance, ale na jeho odporu k zaměstnavateli.

Personalisté se v tomto ohledu soustřeďují především na vhodné sociálně psychologické podmínky práce, mezi které patří:

 • Vhodná pracovní poloha

 • Optimální zorné podmínky, v závislosti na vykonávané práci

 • Vhodná výška pracovní plochy

  Mám zájem, jak si mohu objednat?

  Volejte: +420 607 044 665

  Pište na: info@altaxo.cz

 • Optimální pohybové prostory pro práci

 • Pohodlný přístup na pracoviště

V každém případě je nezbytně nutné dbát na maximální bezpečnost práce a zdraví pracovníka. V tomto ohledu si musíme uvědomit, že sociálně psychologické faktory práce zahrnují také bezprostřední kontakt s jinými pracovníky – kolegy. Některé práce vyžadují pouze jednoho člověka, který je izolovaný od ostatních a jiné typy práce naopak vyžadují neustálý kontakt s kolegy. V obou ohledech je dobré pořádání teambuildingů, kde se pracovníci odreagují a zároveň lépe jeden druhého lépe poznají v jiné sféře, než je ta pracovní.

Dalším faktorem působení, které je na zaměstnance vytvářeno je spojeno s fyzikálními podmínkami práce. V zájmu ochrany pracovníka je možné měřit žádoucí úroveň fyzických nároků na pracovníka.

Z hlavních hygienických předpisů ve fyzikální oblasti jmenujme:

 • Pracovní ovzduší tvořené teplotou, vlhkostí, rychlostí a prouděním čistého vzduchu. TO vše v závislosti na fyzické, či psychické námaze. Například nepříliš vlhky, či spíše suchý vzduch způsobuje vysušování sliznic, pracovník je podrážděný, může mít rýmu apod. Zkrátka tělo nepracuje tak jak má, proto nemůže podávat optimální výkon.

 • Osvětlení, u něhož se sleduje především osvětlenost dané plochy na které pracovník pracuje, tím se rozumí kontrola rovnoměrnosti osvětlení, či případné oslnění při práci, které může způsobit slzení očí apod.

 • Hluk, definovaný jako zvuk člověku nepříjemný, rušivý, ba dokonce pro člověka škodlivý, měřený v decibelech s kmitočtem v hertzech.

 • Barevná úprava pracoviště, sloužící například k rozlišení jednotlivých zón by neměla mít rušivý vliv na soustředění a neměla by odvádět pozornost od práce, ale měla by být dostatečně viditelná. V tomto ohledu jde také o barvy, kterými jsou vymalovány celé místnosti, například na jižní stranu stavěným budovám prospějí světlé chladné barvy nepřitajující teplo, které budovu ochlazují. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!