Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Projektivní testy - moderní personalistické metody

Orientaci v problematice lidských zdrojů nám usnadňují osobnostní či projektivní testy. Osobnostní testy jsou většinou koncipovány jako dotazník. Výsledkem je zisk subjektivních odpovědí testovaného jedince. Projektivní metody se snaží minimalizovat kontrolu osoby nad odpověďmi.

Projektivní testy konfrontují jedince s nějakou situací, která je neurčitá, a proto je složitější prokouknout, co je cílem testu, lépe řečeno, je složitější záměrně reagovat. Základem je vyvolání reakce, která odráží dojmy z vlastní osobnosti. Mohou se projevit i skryté postoje, kterých si ani sám testovaný nemusí být vědom.

Projektivní techniky se dělí do tří skupin

  • verbální projektivní metody (TAT, Hand test, T and T test)

  • grafické projektivní metody (Baum test)

  • manipulační projektivní metody (Lüscherův test)

    Mám zájem, jak si mohu objednat?

    Volejte: +420 607 044 665

    Pište na: info@altaxo.cz

Tematický apercepční test (TAT) může ukázat některé z dominantních pudů, emocí, komplexů a konfliktů osobnosti. Cenná je schopnost odhalit potlačené tendence, které si subjekt nechce nebo nemůže připustit, protože jsou pro něj nevědomé. Test je užitečný pro interpretaci poruch chování, neuróz a psychóz.

Během Hand testu (Test ruky) člověk popisuje signály, které mu někdo ukazuje. Metoda se využívá k určení a předvídání agresivního chování. Jedinec vypráví příběh podle obrázků, které jsou mu ukazovány. Hodnotí se vybavované představy.

Kresba stromu (Baum test) patří mezi hojně užívanou grafickou projektivní metodu. Zadáním je nakreslit nejehličnatý strom na papír velikosti A4. Při hodnocení se bere v potaz velikost stromu, umístění na stránce, zda má strom kořeny, listí, nějaké plody...

Jednou z nejčastěji používaných projektivních metod je Lüscherův barvový test, který je založen na vyhodnocování významu preference určitých barev. Volba barev je svým způsobem závislá na některých osobnostních rysech. V ČR se v personalistice používá „Malý test“, který pracuje s osmi barvami (modrá, zelená, červená, žlutá, fialová, hnědá, černá a šedá).

Přitom žádná z uvedených metod nemá absolutní platnost (výčet testů není úplný). Projektivní metody mají spíše charakter verifikace dosažených výsledků. Platnost metody výběru určuje tzv. korelační koeficient. Nejvyššího procenta dosahuje assessment centrum (65%). Moderní osobnostní testy, mezi které patří i projektivní testy, se pohybují se 40% uprostřed žebříčku. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!