Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Symptomy špatného vedení lidí manažery

smutne smajlikyK udržení na trhu nestačí mít pouze srovnatelné produkty, služby, kvalitu, cenu nebo náklady, ale je potřeba hlídat i další možné konkurenční výhody. Významným faktorem konkurenčních výhod podnikání jsou lidé v případě, že je manažeři a podnikatelé umí vést správným směrem. Je potřeba zajistit připravenost firmy i jejich lidí na neustále měnící se tržní prostředí.

Potřeba změn v řízení lidských zdrojů je stále větší nutností a manažeři se jím musí zabývat již od počátku vedení. Je pouze na nich, jak budou přistupovat ke svým zaměstnancům a kterým směrem je povedou.

Ve vedení zaměstnanců manažery mohou existovat bariéry, které mohou významně bránit podniku v jeho konkurenčních výhodách.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

  • Zaměstnanci by neměli být přetíženi za hranici svých možností. Pokud se stále pokouší plnit své narůstající pracovní povinnosti, které jim manažer ukládá, nezbývá jim dostatek času zabývat se rozvojovými a změnovými cíli firmy.

  • Nestačí pouze zdůrazňovat zodpovědnost za kvalitní práci, ale zaměstnance je nutné také naučit, jak kvalitu své práce v daných podmínkách zlepšovat. Důležité je stanovit pravomoc zaměstnance, aby bylo jasné, jaké rozhodnutí musí projednat s nadřízenými.

  • Zaměstnanci mohou mít pocit, že jsou neustále kontrolováni a mohou mít strach ze ztráty zaměstnání v případě, že s něčím ve firmě nesouhlasí. To v nich může vzbuzovat pocit, že firma si dostatečně neváží jejich práce a je potřeba posílit jejich pravomoci.

  • týmové práci může nastat situace, kdy se jednotlivé členové mezi sebou předvádějí a jiní zase zarytě mlčí. Takové týmy jsou neefektivní, daný problém často nevyřeší a pro firmu znamenají zbytečné náklady. Proto je nutné pečlivě promyslet všechny členy týmu a jasně vymezit jejich role.

  • V současné době je kladen velký důraz na zákazníka. Při tom se však nesmí zapomínat na plnění krátkodobých cílů podniku, které se týkají hlavně nákladů a cen.

  • Při stížnostech zákazníky by se měl podnik snažit vyřešit situaci co nejlépe a bez hledání zbytečných výmluv.

  • Výhružky typu – „Takových jako ty, jsou na trhu tisíce.“ nebo „Když se ti nelíbí, tak běž.“ jsou častým příkladem špatného vedení zaměstnanců. Ti potom ztrácejí pocit jistoty zaměstnání a mají strach cokoliv říct.

  • Zaměstnanci by měli manažerům a firmě věřit a předpokládat, že s nimi manažeři i podnik nakládá vždy spravedlivě a férově.

Pokud se i ve vaší firmě ukazuje, že pro mnohé zaměstnance není práce všeobecně považována za něco, co jim přináší radost a uspokojení, pak se nedivte, že nebudou ani nakloněni změnám, které nepovedou ke zvýšení jejich pocitu uspokojení a pocitu vlastní ceny a hrdosti na vykonanou práci. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!