Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Systém vzdělávání pracovníků v organizaci

Jak již vyplývá z nadpisu systematické vzdělávání pracovníků je nejefektivnějším prostředkem k dobře organizovaném vzdělávání v rámci určité organizace. Jedná se o neustále se opakující cyklus, který vychází ze zásad politiky vzdělávání a opírá se o strategické cíle organizace v oblasti vzdělávání, jinými slovy řečeno, jaké úrovně vzdělanosti svých pracovníků chce organizace dosáhnout.

Vzdělávání pracovníků organizuje k tomu založená skupina pracovníků organizace, či skupina externích odborníků zajišťující odbornou a organizační stránku vzdělávání. V současné době je například velmi populární firemní angličtina, či němčina, neboť jazyky jsou v dnešní době téměř nezbytností. Součástí vzdělávacího plánu organizace by také měl být nástin řešení toho, jak by vzdělávání pracovníků postupovalo v případě nedostatečného vybavení organizace apod.

Samotný cyklus systému vzdělávání má několik fází od identifikace potřeby vzdělávání pracovníků, přes plánování vzdělávání, realizaci vzdělávacího procesu, až po vyhodnocení výsledků vzdělávání.

Ač se mohou najít i negativa, systematické vzdělávání má především výhody, mezi něž patří:

 • Dodávání odborně vzdělaných pracovníků organizaci, bez zdlouhavého vyhledávání na trhu práce.

  Mám zájem, jak si mohu objednat?

  Volejte: +420 607 044 665

  Pište na: info@altaxo.cz

 • Umožňuje neustálé formování pracovníků, tedy jejich neustálé vzdělávání.

 • Zlepšuje kvalifikaci a dovednosti pracovníků a tím i jejich sebevědomí možnost postupu v kariérním žebříčku.

 • Napomáhá ke zlepšování pracovního výkonu.

 • Pomáhá zdokonalovat vzdělávací procesy, tím že na sebe vzdělávací cykly navazují a pracovník tak nestagnuje ve stále stejném učebném procesu , ale postupuje stále výš a prohlubuje své vědomosti.

 • Zlepšuje vztah pracovníků v organizaci a motivaci k práci.

 • Přispívá ke zlepšování mezilidských vztahů v rámci organizace.

Beze sporu by bylo možno nalézt i další výhody systematického vzdělávání pracovníků, ale i bez nich je tento typ vzdělávání pracovníků, který nejefektivněji splňuje hlavní úkoly personální práce.tedy uspokojování požadavků pracovních míst, či zařazování vhodných pracovníků na správné místo. I tak je důležité mít neustále na paměti, želv případě systematického vzdělávání pracovníků jsou důležité tři hlavní fáze - identifikace potřeby vzdělávání, plánování vzdělávání, realizace, vyhodnocování výsledků vzdělávání a vyhodnocování vzdělávacího programu a použitých vzdělávacích metod. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!