Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Čerpání dovolené

Dobu nástupu na dovolenou určuje zaměstnavatel.

Výjimkou je zaměstnankyně, která chce čerpat dovolenou tak, aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec, který požádá o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala na skončení rodičovské do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.

 

 

Při určení nástupu na dovolenou je nutno dodržet tyto zásady:

Povinnost oznámit zaměstnanci určenou dobu čerpání dovolené min. 14 dní předem. Nedohodnou-li se předem jinak. Dovolená poskytovaná po částech musí jednou ročně činit 14 dní v kuse. Nedohodnou-li se předem jinak. Dovolená nesmí být stanovena na dobu, kdy zaměstnanec koná vojenské cvičení, je uznán dočasně práce neschopným a je na mateřské či rodičovské dovolené. Zaměstnavatel má právo změnit zaměstnanci určený nástup dovolené nebo ho odvolat z dovolené. Na druhé straně je povinen nahradit náklady, které zaměstnanci vznikly (storno poplatky a vynaložené cestovné z místa dovolené zpět domů). Zaměstnavatel má právo určit čerpání dovolené i těm zaměstnancům, kteří ještě nesplnili podmínky nároku na čerpání dovolené. Ale lze předpokládat, že do konce roku či do konce pracovní smlouvy tuto lhůty splní. Zaměstnavatel může po dohodě s odbory určit hromadné čerpání dovolené z provozních důvodů. Podmínkou je, že doba čerpání nepřekročí 2 týdny a uměleckých souborů 4 týdny.

 

 

Přerušení dovolené

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 

Dochází automaticky bez ohledu na vůli zaměstnance, a to v případě překážek v práci jako je pracovní neschopnost, ošetřování nemocného člena rodiny a výjimečně i v případech nástupu na vojenské cvičení.

 

Nedochází v případě ošetřování nemocného člena rodiny či výkonu vojenského cvičení byla-li zaměstnavatelem stanovená dovolená na základě žádosti zaměstnance.

 

Připadne-li svátek v době dovolené na den, který je obvyklým pracovním dnem zaměstnance, nezapočítává se do dovolené. Stanoví-li zaměstnavatel náhradní volno za práci přesčas či ve svátek, že by připadlo do doby dovolené, je povinen určit jej na jiný den.

 

 

Krácení dovolené

Ke krácení dovolené dochází u zaměstnance:

  • pro překážky v práci na straně zaměstnance
  • pro neomluvená zmeškání pracovní doby
  • pro výkon trestu odnětí svobody nebo vazby

Zaměstnanci, kterému je krácena dovolená z důvodů uvedených výše a má již dovolenou vyčerpanou je povinen vrátit mzdu či plat. Zaměstnanec, který dovolenou ještě nevyčerpal, na ní ztrácí nárok.

 

Zaměstnanci, který pracoval u zaměstnance celý rok, musí po krácení dovolené zůstat alespoň 2 týdny. V celém rozsahu lze dovolenou zkrátit jen pro trest odnětí svobody nebo vazbu.

 

 

Náhrada mzdy za dovolenou

Za dobu čerpání dovolené přísluší zaměstnanci náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku. Náhradu mzdy za dodatkovou dovolenou nelze vyplatit. Tato dovolená je poskytována přednostně. Náhrada za nevyčerpanou dovolenou se poskytuje ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavatel jí smí poskytnout, jen v případě ukončení pracovního poměru. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!