Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Smluvní lékař firmy

V rámci udržení dlouhodobé práceschopnosti, prevence a ochrany zdraví zaměstnanců, jsou povinné průběžné zdravotní prohlídky a každá společnost má v této věci svého smluvního lékaře, se kterým všechno řeší. Lékař musí primárně znát prostředí vykonávání práce a její povahu. Při první prohlídce taky zdravotní stav zaměstnance – obvykle jde o výpis z karty nebo jiné dokumentace u současného osobního praktického lékaře zaměstnance, který si smluvní lékař prostuduje. Lékař v takovém vztahu funguje spíš jako kontrola a poradce pro nejlepší zachování zdraví s ohledem na vykonávanou činnost.

 

Poskytoval pracovně-lékařskou péči mohou státní i soukromá zdravotnická zařízení. Mělo by jít vždy o praktické lékaře pro dospělé se specializací z pracovního lékařství (hygiena práce a nemoci z povolání). Ochranu zdraví při práci zaštiťuje BOZP – bezpečnost práce, takže by se o lékařskou péči pro zaměstnance mělo starat oddělení lidských zdrojů. Rozsah lékařské prohlídky je dán konkrétními požadavky pracovní náplně a její rizikovostí.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 

Někdy lze připustit částečné zajištění péče, pokud zdravotnické zařízení není schopno zajistit pracovně-lékařskou péči v plném rozsahu. Obecně by ale mělo v celém rozsahu obsahovat odborné poradenství, dohled na podmínky výkonu práce, na zázemí jako jsou jídelny, sociální zařízení, ubytovny, lékařské vstupní a preventivní prohlídky, posuzování zdravotní způsobilosti k práce a zdravotní výchovu zaměstnanců i zaměstnavatelů. Tento druh péče by měl být zaměstnanci nabízen bezplatně a ideální během jeho pracovní doby, uvedenou pracovně-lékařskou péči totiž hradí zdravotní pojišťovna zaměstnance a podle rozsahu stanoveném v zákoníku práce i zaměstnavatel. Povinnost uhradit vstupní prohlídku u osoby, která se o zaměstnání teprve uchází, ale firma nemá.

 

Kontrolu plnění vykonává Krajská hygienická stanice a sankce jsou poměrně vysoké – za nesplnění nebo porušení povinnosti v této oblasti je to až v řádech milionů podle stupně zanedbání (menší prohřešky do cca dvou milionů, ty největší jako poškození zdraví zaměstnance nebo hrozba epidemie do cca tří milionů). 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!