Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Zaměstnanecké stravenky

Není to tak dlouho, co zaměstnavatelé v čele s odbory protestovali proti zrušení daňového zvýhodnění stravenek. Prozatím uspěli a stravenky zatím nadále zůstávají daňově zvýhodněným benefitem. Což uvítali jednak zaměstnavatelé a zaměstnanci, ale asi největší míře samotní provozovatelé restaurací. 

Na začátku je však nutné připomenout, že zaměstnanci nemají na stravenku žádný právní nárok. Stravenka je zaměstnavatelem poskytována dobrovolně a jen těm zaměstnancům, kteří odpracují zákonem stanovenou pracovní dobu, což je minimálně 3 hodiny denně nebo jinou stanovenou pracovní dobu upravenou vnitřním podnikovým předpisem.    Stravenky společností Sodexho Pass, Ticket Restaurant, Le Cheque Déjeuner, Accor, Gastro Pass, Gurman Pass, Menu Service a Edenred používají zaměstnavatelé, kteří sami neprovozují vlastní stravovací zařízení. Zaměstnavatelé, kteří sami provozují stravovací zařízení, používají vlastní stravovací systém. Stravenky jsou zaměstnaneckým benefitem, v praxi příspěvkem zaměstnavatele na stravu zaměstnance. Stravenka je z hlediska účetního ceninou. Daňově uznatelným nákladem se stává pokud je využita v souladu se zákonem.   Finanční hodnota stravenek při zajišťování stravování prostřednictvím jiných subjektů je daňově uznatelná, je-li použita na stravování během pracovní doby, ve které je zaměstnanec fyzicky přítomen. Ale i v případě neodpracuje-li zaměstnanec část směny nebo celou směnu z důvodů:
  • důležitých osobních překážek v práci vymezených zvláštními právními předpisy
  • překážek v práci v obecném zájmu podle zvláštního právního předpisu
  • překážek na straně zaměstnavatele podle zvláštního právního předpisu 
  • čerpání náhradního volna
  • účasti na školení za účelem prohloubení kvalifikace. Pokud zaměstnanci nevzniká nárok na stravné podle zvláštního právního předpisu nebo není bezplatnou součástí školení. 
Výše daňově uznatelného příspěvku je omezena dvěma současně platícími podmínkami:
  • nesmí přesáhnout 55 % ceny jídla na jednu pracovní směnu (cenou jídla se rozumí hodnota stravenky včetně poplatku za zprostředkování).
  • nesmí přesáhnout 70 % stravného při trvání pracovní cesty 5-12 hodin. 
Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj na další jedno jídlo za zaměstnance pokud délka směny včetně přestávky je delší než 11 hodin.    Příklad: Zaměstnavatel přispívá na stravenky 55 % jejich hodnoty, zbytek hodnoty si platí zaměstnanec ze své mzdy. V případě, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci stravenky v hodnotě 1400 Kč měsíčně (dvacet dnů po 70 Kč). Dostane zaměstnavatel od zaměstnavatele 770 Kč měsíčně (38,50 Kč denně). Chybějících 630 Kč zaplatí zaměstnanec ze svého, což je 31,50 Kč denně.   Výhody: Hodnota zaměstnavatelem poskytnutých stravenek nepodléhá dani a nemusí se z ní platit sociální a zdravotní pojištění. V tomto konkrétním případě se zaměstnanci zvýší čistý příjem o 770 Kč.  Stravenky jsou výhodné i pro zaměstnavatele. Také z nich neodvádí sociální a zdravotní pojištění a navíc si je ve stanovené výši mohou dát do nákladů a tím odepsat z daní. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!