Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Historie PR a příklady úspěšně realizovaných PR akcí

Vše začalo už ve středovku průvodem laufrů – maskovaných postav běžících před divadelním průvodem vyvolávajících blížící se představení. Tehdy se prakticky jednalo o leskovou PR akci, jejímž cílem bylo shromáždit dav a vzbudit očekávání. Laufři obíhali divadelní průvod a poutali na sebe pozornost práskáním bičů, či zvoněním na zvonce. V pozdějších dobách se stali i součástí mikulášských průvodů.

Dnes jsou PR , nebo-li public relations, jsou veřejností předjímány jako vztahy s veřejností, v obecnějším slova smyslu se jedná o marketingové akce, které jsou součástí public realitou podpory ve smyslu B2B (business to businnes, označení pro obchodování mezi obchodními společnostmi a v jejich rámci), nebo součástí promotion, tedy v rámci B2C (business to consumer, tedy vztahy mezi obchodní společností a koncovým zákazníkem).

V oblasti showbuinessu je nejčastější PR akcí představení konkrétního uměleckého díla. Řadíme sem křty hudebních nosičů, či knih, vernisáže, premiéry, galakoncerty, či módní přehlídky.

Úspěšně realizovanou PR akcí v této oblasti byl projekt „Daruj krev s Draculou“ Cílem této akce byla podpora startu českého muzikálu Dracula, v hlavní roli s Danielem Hůlkou a také podpora pražským nemocnicím. Akce byla zacílena přímo na cílovou skupinu, v tomto případě diváky a probíhala na Staroměstském náměstí. Sem byla přistavena mobilní transfůzní stanice a každý, kdo daroval krev dostal zdarma vstupenku na muzikál. Zájem veřejnosti byl masový, u transfůze se vystřídaly stovky dárců. Akce byla úspěšná natolik, že musely být přivolány další zdravotní sestry. Emocionální náboj akce umocnil fakt, že se ten den v Praze narodila čtyřčata, která potřebovala krev. Shodou okolností se na Staroměstském náměstí našel vhodný dárce, který čtyřčata zachránil. Akce byla následně medializována rádiem City, které jí též dělalo reklamu a byla odvysílána i v televizi s velkým úspěchem.

Ač se Vám tato akce může na první pohled zdát velmi jednoduchou improvizací, ve skutečnosti tomu tak není, neboť organizace masových PR akcí ej velmi náročná, především v oblasti kultury. Při organizování PR akcí je především nutné stanovit si cíle, uvědomit si, že primárním cílem akce je budování vztahu, nikoli podávání informací, jak je tomu u tiskových konferencí. Současný trend PR spěje k originalitě obsahu i formy. Dnešní doba je studnicí bohužel již vyčerpaných nápadů, proto, když se nějaký originální nápad najde a získá si publicitu, čili zabaví účastníka jedná se o velký úspěch. Příkladem originálních PR akcí jsou přehlídky v kostelích, či premiéry pod širým nebem.

Úspěšně realizovanou PR akcí bylo i představení nové restaurace zaměřené na jedlé květy, která se pořádala v botanické zahradě s výkladem odborníka o masožravých květinách. Fantazii se zkrátka meze nekladou a originalita se cení a je dnes vzácným zbožím… 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!