Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Copywriting a PR

Autorský honorář

8. 9. 2014

Autorský honorář je odměna autora za vytvoření určitého duševního vlastnictví v takové formě, že je okolí schopno „výtvor“ vnímat. Nevztahuje se tedy na myšlenky, které ostatně nejsou ani zákonem...

Copywriting aneb Tvorba obsahu na webové stránky

7. 9. 2014

Váš podnik může mít nepřeberné množství chytrých a moudrých hlav, které vymýšlejí vaše produkty či služby, může mít dokonce úctyhodnou nabídku, ale jakmile nenabídnete svým potenciálním zákazníkům...

Jak napsat text pro webové stránky?

6. 9. 2014

 Text je jednou z nedílných součástí jakýchkoli webových stránek. Bez něj by stránky asi nic nesdělily. A právě proto je velmi důležité, aby v textu bylo zahrnuto vše potřebné a aby měl odpovídající,...

Jak napsat tiskovou zprávu?

5. 9. 2014

Každá firma, která chce být úspěšná musí být vidět. Majitelé firem proto investují nemalé prostředky do reklamy. Poměrně laciným způsobem, jak se zviditelnit, je získat přízeň médií. Když chcete,...

Komunikace se zákazníky na internetu

4. 9. 2014

Základním předpokladem jakékoliv komunikace se zákazníky je správná segmentace produktu a určení cílových zákazníků. Cílová skupina je ta, na kterou směřujete svůj produkt, marketingovou komunikaci...

Svolání tiskové konference

3. 9. 2014

Vedle tiskové zprávy je svolání tiskové konference dalším způsobem, jak se dostat do médií a získat pozornost veřejnosti. Než se rozhodnete svolat svou první tiskovou konferenci, odpovězte si na pár...

Proč a jak psát blog?

2. 9. 2014

Lidé si obvykle zřizují blog (neboli webový zápisník), aby vytvořili prostor, kde mohou pravidelně prezentovat své názory či publikovat své práce. Blog však vedle uspokojení literárních či...

Prezentace firmy na Facebooku

1. 9. 2014

Jednou z možností internetového marketingu je prezentace firem na sociálních sítích (Twitter, Youtube a hlavně nejpoužívanější – Facebook) Facebook má v dnešní době cca 575 miliónů uživatelů na...

PR aneb budujeme dobré vztahy s veřejností

31. 8. 2014

PR, public relations nebo český ekvivalent vztahy s veřejností – obor a pro mnohé stále neprobádaná oblast, díky které se může vaše firma zviditelnit. Definovat stručně a jasně tento poměrně nový...

Nemáte na reklamu? Na PR vám stačí selský rozum.

30. 8. 2014

Začali jste podnikat, ale nemáte dost finanční ch prostředků, abyste o sobě dali vědět prostřednictvím reklamy? Nebo podnikáte už delší dobu a chtěli byste oslovit nové zákazníky, ale inzerát...

Kdy a jak uspořádat tiskovou konferenci?

29. 8. 2014

Některé velké události v životě firmy je dobré dát veřejnosti vědět prostřednictvím zpráv v médiích. Ty nejčastěji vznikají na základě tiskových zpráv nebo výstupů z tiskových konferencí. Mezi takové...

Základy copywritingu

28. 8. 2014

Možná si říkáte, že základem skvělé webové prezentace je její vzhled a uživatelská funkčnost. Ano, máte pravdu, avšak opomněli jste na velice důležitou položku – texty. I graficky nejdokonalejší...

Jak na korektury textu na web?

27. 8. 2014

Možná si říkáte, že je jedno, u jakého textu chcete provádět korekturu – že si stejně musíte všímat gramatických, stylistických a typologických chyb. Ano, máte částečně pravdu. U textů na webové...

Proč je důležitý kvalitní copywriting?

26. 8. 2014

Copywriting, psaní pro web, texty na webové stránky – to jsou slůvka a spojení, která v současnosti s rozvojem internetového marketingu slyšíme čím dál častěji. Pořádají se workshopy, přednášky i...

Webináře

25. 8. 2014

Pojem webinář pochází ze spojení slov „webový seminář“ a poprvé se začal používat začátkem 21. století. Člověk účasten na webináři nepotřebuje žádné zvláštní hardwarové a softwarové vybavení. V...

Základ krizové komunikace

24. 8. 2014

Co je krize ve firmě? Zdaleka nemusí jít jen o katastrofu typu metanolové aféry nebo nedávného masivního úniku ropy z vrtů v Mexickém zálivu, kdy umírají lidé, nebo je ohrožen rozsáhlý přírodní...

Jak vybrat dobrého copywritera?

23. 8. 2014

I když byste to možná neodhadli, ale ti, kdo vládnou perem, mají dnes příležitostí k výdělku čím dál tím více. Právě s tím, jak stoupá význam internetu, stoupá i význam profese copywritera. K čemu...

Budování dobrého jména společnosti

22. 8. 2014

V dnešní době je budování dobrého jména společnosti spojeno nejen s poskytováním kvalitních služeb a výrobků. Kvalita dnes bývá jednou ze stěžejních vlastností, na základě které se rozhodují...

PR vnitrofiremně, nebo prostřednictvím agentury?

21. 8. 2014

Víte, co je to PR? Mluvíme pochopitelně o Public Relations, tedy budování dobrých vztahů s veřejností. Možná si říkáte, že nejste tolik známí a že právě pro vás PR vhodné není, ale určitě se pletete....

PR na internetu

20. 8. 2014

Klíčem úspěšně zdařilého PR na internetu je poskytnutí informací na firemních webových stránkách pro laickou veřejnost (informace by měly být snadné na pochopení a čtivé) a zároveň by měly oslovit i...

Nástroje public relations na internetu

19. 8. 2014

Výhodou i nevýhodou online PR je dohledatelnost informací. V případě kladných referencí, vynikajících článků a prezentace společnosti, je tato vlastnost webových stránek velkým pozitivem. V opačném...

Webové stránky společnosti z pohledu PR

18. 8. 2014

Pracovníci PR by se měli starat o webové stránky, a to zejména proto, že webové stránky společnosti jsou její prezentací, spojením s jejím vnitřním chodem s okolním světem. Zákazník nebo zájemce,...

Emailová reklama – nezbytnost PR

17. 8. 2014

Pravidelná komunikace se zákazníky hraje v budování vztahů velice důležitou roli. Zaslaný email vypovídá základní obraz o kultuře společnosti, která ho poslala. Tento fakt by si měla každá společnost...

Mailing lists a Newsletter

16. 8. 2014

Udržovat vztahy s širokou i úzkou veřejností patří k úkolům dobrého a kvalitního PR. K těmto účelům je využíván i emailing, který není časově příliš náročný, je levný a působivý. Mailing lists Před...

Online media relations

15. 8. 2014

Velké firmy či organizace musí nezbytně udržovat vztahy s médii. Malých živnostníků se tak úzký kontakt s médii vyhne, ovšem je dobré mít povědomí o tom, jak média kontaktovat, a také z jakých důvodů...

Aktivní Online media relations - Deset zásad pro psaní tiskové zprávy

14. 8. 2014

Aktivní online media relations znamená, že firma zprávy vytváří sama a umisťuje je na své webové stránky (či je rozesílá) ze svého vlastního popudu.   Jaké zásady dodržovat při psaní tiskové...

Rozesílání tiskové zprávy emailem

13. 8. 2014

V jakém případě se hodí rozesílat tiskovou zprávu emailem? Při vytvoření tiskové zprávy ji umístěte na své webové stránky do sekce pro média. Ovšem je nutné tiskovou zprávu rozesílat emailem? Nutné...

Struktura tiskové zprávy

12. 8. 2014

Aktivní online media relations, konktrétně psaní tiskové zprávy, by mělo skutečně být po formální a i obsahové stránce vysoce profesionální. Nejste-li si jisti, jak má tisková zpráva skutečně...

Monitoring médií a pasivní media relations

11. 8. 2014

Pasivním media relations můžeme označit situaci, kdy společnost dává informace novinářům na jejich požádání. Novinář může společnosti zavolat, poslat email, požádat o rozhovor nebo pouze o formální...

Krizová komunikace v online PR

10. 8. 2014

V případě krizové situace je žádoucí, aby firma či organizace na svých webových stránkách zveřejnila svůj názor nebo postoj k danému problému pomocí tiskové zprávy, diskuzního fóra a to co...

Jak se připravit na krizovou situaci v public relations

9. 8. 2014

Zde najdete užitečný postup, který vám pomůže připravit se na krizovou situaci. Každé řešení krizové situace vyžaduje rychlý a profesionální postup. Firemní plánování by mělo...

Jak komunikovat s médii v době krize

8. 8. 2014

V případě skutečné krize je třeba postupovat dle krizového plánu. Jeho součástí by měla být strategie komunikace s médii, jelikož média jsou branou informací veřejnosti. Skrze média se veřejnost...

Měření efektivnosti on-line public relations

7. 8. 2014

Vyhodnocení PR kampaní by mělo být samozřejmostí a to zejména proto, aby se ukázala návratnost investice, a také aby bylo jasné, do čeho je dobré investovat příště. V některých případech je...

Účinnost public relations

6. 8. 2014

Cíle, které si v kampani stanovíte, by měly být měřitelné, a měly by splňovat všeobecná kritéria měřitelnosti účinnosti, tzv. SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely). Jinými...

Ukazatele měření online PR kampaně

5. 8. 2014

Jakými ukazateli měříme účinnost online PR kampaní? Jak zjistíme efektivnost internetové reklamy? Níže uvedenými ukazateli můžeme měřit zejména online marketing a internetovou reklamu. Tyto...

Jak vybrat nejlepšího copywritera?

4. 8. 2014

Magie slov- jak zaujmout? V čem se skrývá kouzlo úspěšných článků? Sloganů, které zaujmou na první pohled? Základní otázka, kterou řeší všichni podnikatelé. Jak začínající tak ti zkušení....

Jak napsat správný PR článek

3. 8. 2014

Stvořit něco smysluplného, zajímavého a prodávajícího je pro mnoho lidí nadlidský úkol. V mysli jim probíhají ty okoukané scény z filmů, kde spisovatel po několikátém neúspěchu zmačká papír a hodí...

Důvěryhodnost redakčních zpráv

2. 8. 2014

Každý podnikatel dá jistě za pravdu, že kvalitní reklama a zejména reklama v novinách, v rádiu, prostě v komunikačních médiích vzbudí u lidí velký zájem. Sdělení, která přináší média, jsou vnímána...

Jádrem sdělení musí být nějaká novinka

1. 8. 2014

Pokud chce firma v očích veřejnosti vypadat jako kvalitní, cílevědomá a schopná, musí také podávat médiím ty informace, které nikoho nebudou odrazovat a zejména nudit. Vzbudit zájem médií je...

Média a my

31. 7. 2014

Proč vůbec lidé čtou noviny? Proč poslouchají rádio? Proč koukají na televizi? Jsou zvědaví a hlavně je zajímá, co se děje v jejich okolí. Čtenáři, posluchači vytvářejí zisky těmto médiím a podle...

Jak si získat reference?

30. 7. 2014

Každý to známe, ať už jako zaměstnanci nebo jako podnikatelé. Potřebujeme praxi. Nějaké ty reference. Ale kde je získat, když teprve začínáme a zaměstnavatelé hledají pouze zkušené pracovníky?...

Jak začít s copywritingem

29. 7. 2014

Říká se, že začátky jsou nejtěžší. U copywritingu spíše platí, že začátky jsou poměrně zdlouhavé. K prvnímu úspěchu vede klikatá cesta. Proto dobře zvažte, zda má smysl začínat. Pokud máte...

Případová studie – základní příručka

28. 7. 2014

Správný copywriter by měl ovládat vše, co by po něm potencionální zákazník mohl chtít. Případovou studii nevyjímaje. Pro spoustu lidí, kteří se s případovou studií vůbec nesetkali, je složité ji...

Historie PR a příklady úspěšně realizovaných PR akcí

27. 7. 2014

Vše začalo už ve středovku průvodem laufrů – maskovaných postav běžících před divadelním průvodem vyvolávajících blížící se představení. Tehdy se prakticky jednalo o leskovou PR akci, jejímž cílem...

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!