Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Analýza webových stránek

Nejste-li spokojeni s vašimi webovými stránkami, máte dostatek prostředků, jak je změnit, ale nevíte, ze kterého konce začít a ani si nejste jisti, kde ten konec vlastně je. Nabízí se vám využít analýzu webových stránek. Tyto analýzy provádí specializované firmy nebo jednotlivci, kteří se touto problematikou zabývají, a dokáží bez problémů určit, ve kterých oblastech jsou vaše webové stránky slabé a ve kterých naopak plně dostačující.

Analýza webových stránek tedy zkoumá kvalitu webu, možnosti jeho využití a vazby na jeho okolí. Výsledkem prováděné analýzy je zpravidla dokument, který v sobě shrnuje veškeré poznatky související s funkčností webu, jejich kladné a záporné stránky. Dále Obecně nabízí řešení, jak tyto problémy odstranit, ale neočekávejte od tohoto dokumentu striktně realizaci opatření, které povedou ke zlepšení webu, a ani jejich analýzu dopadů na nově přetvořené webové stránky. Tento dokument pouze říká: KDE je chyba, CO by mohlo být vylepšeno a navrhuje JAK.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 

V nejlepším případě, pokud je to možné, provádějte analýzu webových stránek před samotným vznikem webu – analyzovat web konkurence, a navrhnout sestrojení funkčních stránek. Ovšem ne vždy je tato analýza provedena, a proto je dobré přistoupit k tomuto kroku alespoň při sebemenších pochybnostech o funkčnosti webových stránek.

 

Metody analýzy

Analýza webových stránek může být prováděna několika způsoby, které přinesou identický výsledek.

 

Základními metodami jsou:

  • heuristická analýza (základní metoda zkoumání webových stránek)

  • focus group (řízená skupinová diskuze, má za cíl prozkoumat zvyky lidí, kteří příslušné stránky užívají)

  • uživatelské testování (toto testování je nejpraktičtější, a jeho závěry jsou vytvářeny na reakce chování uživatelů)

  • dotazníkové šetření

  • statistické metody (A/B testování, analýza časových řad, click-stream analýza, apod.) 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!