Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Výtvarná kreativita při tvorbě webu

Základní prací webmasterů a designerů (při tvorbě internetových stránek) je snaha o naplnění webových stránek takových způsobem, aby je lidé nebrali jen jako textové editory se spoustou čísel a textů. Tyto osoby doplňují internetové stránky o různou představivost, kterou by bylo vhodné si představit po rozkliknutí požadované stránky. Tímto se zabývá výtvarná kreativita, která uživatelům nabízí využití jejich fantazie k získání lepšího dojmu z internetové stránky. Tímto může podnikatel své podnikání vylepšit. Výtvarná kreativita mu může zajistit větší prestiž díky své rozsáhlé nabídce. Při otevření stránky, která nás zaujme, dojde k vyjádření pocitů, zapojení fantazie a různých představ o tom, jak bychom mohli daný výrobek či službu využít. Na toto je důležité brát zřetel a nebát se experimentovat. Jako první aspekt zapůsobí na uživatele stránky její náměr a výtvarný design.

Výhodou a možným nástrojem k získání větší prestiže jsou barvy. Použitím různých barev lze u uživatele vyvolat pocity a nálady, které by podnikatel chtěl. Dá se říct, že je potřebné každou stránku na internetu barevně vyladit. Tím podnikatel získá vyvolané pocity (které by si přál) od návštěvníků stránky. Samozřejmě se podnikatel nemůže barvami sladit se všemi lidmi (uživateli). Důležité je ale zvýraznění toho důležitého, zpestření stránky a rozlišení i textů. Nesmí to být ale přehnané.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 

Barvy je možné rozdělit na studené a teplé.

  • Červená barva – vyjádření lásky, radosti. Webmaster tím poukazuje na upření pozornosti na danou věc.

  • Černá barva – jedná se o barvu, která může vyjadřovat záhadnost dané věci.

  • Bílá barva – vyvolává optimismus. Je vhodné ji spojit s jinou barvou.

  • Modrá barva – vyjadřuje radost, ale chladným způsobem. Lidé se při ní mohou hluboko zamyslet.

  • Zelená barva – vyjadřuje klid, pohodu.

  • Hnědá barva – někdy může vyvolat melancholické pocity.

  • Šedivá barva – touto barvou může webmaster zkazit všechnu svou snahu. Je to barva temnoty.

Vhodné je také zamyšlení se nad typem a velikostí písma. Text je lépe čitelnější, když se používá písmo bezpatkové (například Arial). Pokud by chtěl ale webmaster dát textu danou originalitu a vážnost, je výhodnější použít písmo patkové (například Times New Roman). 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!