Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Daňová soustava

Daňová soustava představuje v České republice soustavu daní. Hlavní představou daňové soustavy státu, tedy České republiky, je zajistit státu dostatek finančních prostředků. Díky daňové soustavě musí být ve státním rozpočtu soustředěny takové finanční prostředky, které zabezpečí v daném rozsahu potřeby státu, dále zabezpečí potřeby vyšším územním celkům a následně zabezpečení potřeb obcí, které se snaží dosáhnout svého rozvoje. Jinak řečeno, daňová soustava má představovat určitý systém, který je provázaný řadou zákonů, které mají za cíl zabezpečit příjmy státního rozpočtu formou daní. Případně příjmy již zmíněných vyšších celků (krajů, měst) či obcí. Pokud fyzické či právnické osoby požadují od státu určitá plnění, poskytování služeb, je nutné, aby tyto osoby za tyto aktivity od státu platili a to formou placení daní. Tyto získané prostředky se používají na zabezpečení státní správy a veřejného sektoru dané země.

Funkce daňové soustavy:

1)     Fiskální funkce  - tato funkce určuje, že daně musí zajistit dostatečný příjem do státního rozpočtu, aby bylo možné pokrýt všechny výdaje. Jde o plynulé financování státního hospodářství.

2)     Regulační funkce – daně musí regulovat spotřebu komodit. Jedná se o například o spotřební daně na alkohol, naftu, cigarety. Cílem této funkce je zabránit velké spotřebě těchto spotřebních surovin, jelikož vyšší daně přispívají ke zdravější a ekologičtější spotřebě.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

3)     Stimulační funkce – tato funkce působí jako ekonomický nástroj, který působí na rozhodování daňových poplatníků v souladu s ekonomickými hledisky (například využití nemovitostí).

4)     Sociální funkce – tato funkce přispívá k financování sociálních a kulturních potřeb občanů a firem země. Jde o budování nástrojů, které napomáhají řešit sociální a kulturní potřeby (odčitatelné položky, slevy na dani).

Struktura daňové soustavy:

Přímé daně

  • Daně z příjmů (daň z příjmů fyzických a právnických osob).
  • Daň z nemovitosti.
  • Daň dědická.
  • Daň darovací.
  • Daň z převodu nemovitostí.
  • Daň silniční.

Nepřímé daně

  • Daň z přidané hodnoty.
  • Spotřební daň.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!