Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Co jsou to dodací listy? Kdy je třeba je vystavovat?

V některých případech podnikatelé vystavují tzv. dodací listy. Co to je za dokumenty a kdy je budete potřebovat?

Dodací list je dokument, který vystavují zejména podnikatelé, kteří působí ve výrobě a obchodu. Jde o doklad, že výrobky či zboží byly odeslány, v jaké kvalitě, jejich druhy, množství atd. Dodací list není dokument, který by zákon vyžadoval, jako je tomu např. u faktury. Jde o dokument, který si podnikatelé předávají pro kontrolu nad pohybem zboží. Dodací list však musí obsahovat hned několik náležitostí. Jde v první řadě o označení dodávky – druh zboží, jejich počet, či další specifikace. Dále musí dodací list zahrnovat adresu odesilatele a příjemce, názvy firem či jméno fyzické osoby, datum odeslání dodávky, číslo objednávky či její další specifikace a specifikace firmy či osoby, která dodávku převzala. Na dodacím listu se nepíše cena zboží, ale pouze jeho počet atd.

Dodací list potvrzuje příjemce

V některých případech si dodávku neodebírá sám kupující, ale ta je předána přepravci. V takovém případě musí přepravce potvrdit, že dodávku převzal a tím za ni přebírá odpovědnost. Přepravce si musí pochopitelně zkontrolovat, zda položky na dodacím listu odpovídají skutečné dodávce. To však některých případech není možné, aniž by porušilo celé balení dodávky. Typickým příkladem je situace, kdy je dodávka přepravována v zapáskované paletě. Aby mohl přepravce dodávku zkontrolovat, musel pásky porušit. V takových případech tedy dodavatel potvrzuje pouze předání palety a jejím obsahem se již nemusí zabývat.

Dodací list není faktura

Dodací list se vystavuje ve dvou vyhotovení. Originál dodacího listu by měl získat vždy ten, který za zboží platí. Na základě tohoto originálu pak může případně zboží reklamovat. Druhý dodací list potvrzuje příjemce a získává ho pak odesílatel. Dodací list neslouží jako faktura, ale je jejím doplňkem. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!