Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Daňové přiznání v insolvenčním řízení

Fyzická osoba, která v tomto případě vystupuje jako poplatník daně, který podá daňové přiznání z důvodu insolvenčního řízení (daňové přiznání podané v průběhu zdaňovacího období), nemá nárok na uplatnění nezdanitelné části základu daně, dále nemá nárok na položky , které jsou odčitatelné od základu daně, slevy na dani (s výjimkou slevy 24.840,- Kč na poplatníka) ve výši jedné dvanáctiny za každý započatý měsíc části zdaňovacího období, za kterou se daňové přiznání podává.

Poplatník daně, fyzická osoba, která podá daňové přiznání z důvodu insolvenčního řízení, nemá dále nárok na uplatnění daňového zvýhodnění (s výjimkou slevy na dani podle § 35c odst. 1) ve výši jedné dvanáctiny za každý započatý měsíc části zdaňovacího období,  za kterou se podává daňové přiznání.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Výše uvedené části (nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani, daňové zvýhodnění) uplatňuje poplatník daně v podávaném daňovém přiznání za uplynulé daňové období. Jedná se o to období, ve kterém se vychází z rozdílu příjmů a výdajů nebo výnosů a nákladů za celé zdaňovací období.

Pro výpočet základu daně je nutné vycházet z rozdílu příjmů a výdajů. Poplatníkovi, který vede účetnictví, základ daně vychází z výsledku hospodaření za část, za kterou je daňové přiznání podáváno.

Daň, která je následně vypočtena a vyměřena vycházející z podaného daňového přiznání se pokládá za zálohu na daň po vyměření daně dle daňového přiznání, které je podané po uplynutí zdaňovacího období.

Daň je vypočtena podle výše uvedených skutečností bez možnosti odečtu nezdanitelných částí, položek, slev a zvýhodnění.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!