Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Dar z pohledu účetnictví

Abychom mohli účtovat o daru, musí proběhnout samotné fyzické darování.

Akt darování začíná darovací smlouvou. Darovací smlouva je upravena zákonem občanského zákoníku a musí v ní být uvedeno, že dárce přenechává či slibuje poskytnout bezplatně darovanému určitý dar a obdarovaný tento dar či slib přijímá.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Za dar jsou považovány:

Dárce si svým darem může snížit daňový základ, přičemž hodnotové podmínky fyzických a právnických osob se liší.

U fyzických osob musí úhrnná hodnota všech darů převýšit 2 % základu daně nebo musí být v souhrnu alespoň 1000 Kč. V celkovém úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Darem je i odběr krve, státem oceněný na 2000 Kč.

U právnických osob musí činit hodnota samostatně poskytnutého daru alespoň 2000 Kč. V celkovém úhrnu může právnická osoba odečíst maximálně 5 % ze základu daně sníženého o odpočitatelné položky dle § 34 zákona o daních z příjmu. Poskytne-li právnická osoba dary vysoké škole nebo veřejným výzkumným institucím může si snížit základ o dalších 5 %. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Rozdíly mezi darem a reklamou

Darem je z pohledu účetnictví bezúplatné nabytí bez jakéhokoliv protiplnění.

Reklamou je dar poskytnutý klientem za účelem propagace značky, obchodního jména či určitého produktu a služby.

Z obecného hlediska je obtížné stanovit hranici, za kterou jsou považovány informace o dárci již reklamou. Za protislužbu by nemělo být považováno poděkování či vyjádření vděčnosti. Ale pozor, veřejné šíření zprávy spojené s obdarováním by mohlo být považováno za skrytou reklamu a správce daně by mohl dárci doměřit dlužnou částku a případné penále. Nedoplatek na dani však vznikne také obdarovanému, neboť příjmy z reklamy podléhají zdanění.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!