Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Funkce odpisů

Koupily jste nějaký majetek, který lze odepisovat (tomuto tématu se věnuje samostatný článek), a kladete si otázku, k čemu Vám vlastně ty odpisy budou užitečné? Základní funkcí odpisů je obecně vyjádřit opotřebení majetku.

V první řadě se jedná o opotřebení faktické, ať už se jedná o automobily, kancelářskou techniku, nebo třeba výrobní linku. Čím více daný majetek využíváme, tím více se opotřebovává. A stejné je to například s nemovitostmi. U nich je zub času často patrný na první pohled.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Odpisy však mají vyjádřit i snížení ceny majetku z jiného důvodu než je fyzické opotřebení, a to jest opotřebení morální, nebo ještě lépe morální zastarávání. Pokud o některém typu majetku řekneme, že zastarává, znamená to, že již existují na trhu modernější přístroje, vylepšené o nové funkce a prvky.

Když budeme chtít ještě výstižnější definici, měli bychom shrnout, že odpis představuje hodnotu ročního opotřebení daného majetku, stanovenou na základě Zákona o dani z příjmu, jedná-li se o daňový odpis (popřípadě na základě zákona o účetnictví, jedná-li se o odpis účetní).

O tuto hodnotu si podnikatelé na základě Zákona o dani z příjmu, mohou snížit daňový základ, a to, co ušetří na daních, potom investovat do nákupu nového majetku, který nahradí původní majetek, který je již zcela odepsán (tj. zcela opotřebován). Odpisy tedy plní funkci zdrojovou, kdy jsou ušetřené peníze zdrojem pro nákup nového majetku.

Pro podnikatele, kteří účtují na základě Zákona o účetnictví, mají odpisy i významnou funkci nákladovou, protože ne vždy se musí ztotožnit s dobou odpisování z pohledu Zákona o dani z příjmu, a pro zachycení vlastního náhledu na míru opotřebení mají k dispozici ještě účetní odpisy, které se účtují běžně do nákladů v průběhu kalendářního či hospodářského roku. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!