Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Jak se legálně a nelegálně vylepšuje účetnictví

Daně neplatí asi nikdo na světě rád, podnikatelé patrně nejméně. Právě oni jsou však daněmi zatíženi nejvíce. Mnoho z nich pak požaduje po svých účetních, aby díky nejrůznějším technikám srazili jejich daně na minimum. Víte, které prakticky tzv. kreativního účetnictví jsou ještě v pořádku a které pak na hraně zákona?

Jednou ze základních požadavků na vedení účetnictví je, aby jeho obraz byl věrný a pravdivý. Jde totiž jednak o důležité skutečnosti, na základě kterých je jednak vypočítávána daň a dále jde o velmi důležité údaje pro mnoho subjektů, stejně jako pro stát. Pokud by své výsledky korigoval velký počet firem, stát by neměl přesné údaje pro svou politiku.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Zkušenosti ukazují, že někteří účetní zasahují do účetní uzávěrky tak, aby zkreslili rozvahu. Těmto zásahům se někdy říká „kreativní účetnictví“. Je však velkou otázkou, kdy je používání těchto praktik ještě v pořádku a kdy je již za hranicí zákona a kdy se již jedná vlastně o podvod, který může mít za následek i nepodmíněný trest. Jaké jsou základní metody kreativního účetnictví?  V první řadě se jedná o zkreslování výnosů. Nejčastěji se jedná o uznávání předčasných, nebo dokonce fiktivních výnosů. Zisky společnosti jsou tedy zveličovány, aby mohla společnost vykazovat lepší zisk.

Typickým případem je zaúčtování zboží, které je objednáno, ale ještě není posláno, či dokonce je zboží posláno, ale není objednáno. V obou případech se jedná o uznávání předčasných výnosů. Problém může představovat také účtování zboží, které bylo pořízeno na splátky. Některé společnosti účtují okamžitě celou částku, ačkoliv nebyla zcela uhrazena. I zde tedy může dojít k navýšení výnosů. Mezi další metody patří agresivní kapitalizace a rozšířená doba odepisování, dále přeceňování majetku, nesprávné vykazování aktiv a závazků, dále zásahy v cashflow podniku.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!