Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Jedno inkasní místo

Dlouho očekávaný projekt jedno inkasní místo v rámci daňové reformy, která má nabýt účinnost 1. 1. 2015, bude spuštěn již od roku 2014. V první fázi mohou poplatníci podávat sjednocené formuláře dobrovolně, v roce 2015 pak bude jedno inkasní místo povinné.

Podstata jednoho inkasního místa

Základem projektu jedno inkasní místo je sjednocení výběru odvodů daně z příjmů fyzických osob a veřejnoprávního pojištění (zdravotní a sociální pojištění), počítá se také se sjednocením výběru cel a ostatních daní. Cílem jednotného inkasního místa je stanovení jednoho základu pro daň z příjmů a veřejnoprávní pojištění.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Odvody daně z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění budou plně v kompetenci finančních úřadů, to znamená, že:

  • přiznání k dani z příjmů, zdravotnímu a sociálnímu pojištění se bude podávat na jednom formuláři,
  • platba bude prováděna pouze na jeden účet,
  • budou sjednocena procesní pravidla, jako jsou např. lhůty či pravidla pro doručování,
  • platby budou kontrolovány z jednoho místa.

Dle Daňového řádu (§ 149 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb.) bude pouze společný osobní daňový účet. V zákoně jsou uvedeny dva společné osobní daňové účty:

1.     pro daň z příjmů, zdravotní a sociální pojištění, na který bude poplatník platit daň a pojistné,

2.     pro daň z příjmů, zdravotní a sociální pojištění a odvod z úhrnu mezd, na který bude zaměstnavatel hradit daň ze závislé činnosti, pojistné a odvod z úhrnu mezd.

Veškeré platby se stejným datem splatnosti, které budou zaplaceny na společný daňový účet, pak správce přerozdělí v daném poměru.

Jednotlivé povinnosti budou stále stanoveny v různých zákonech, sjednocení bude např. u lhůty odvodu.

Výhody jednoho inkasního místa pro podnikatele:

  • zjednodušení pro podnikatele při kontaktu se státními institucemi,
  • méně formulářů, nižší administrativní zátěž.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!