Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

K čemu slouží dodatečné přiznání daně

lupa a kalkulackaČlověk je tvor omylný, s tím je třeba počítat zkrátka vždy. Daňovou oblast nevyjímaje. Bohužel právě zde se může za chyby velmi tvrdě platit. Víte, za jakých podmínek vás může před finanční katastrofou uchránit dodatečné daňové přiznání?

Přišli jste na chybu před uplynutím lhůty pro podání?

Je velký rozdíl, zda jste na chybu v účetnictví přišli tehdy, ještě než uplynula lhůta pro podání daňového přiznání, nebo až po ní. Stejně tak je rozdíl, pokud zjistíte, že je vaše daňová povinnost vyšší než přiznaná (tedy dlužíte), nebo naopak, pokud je nižší a stát má peníze vracet vám. V případě, že jste chybu zjistili ještě před uplynutím lhůty pro podání přiznání, pak máte možnost podat tzv. opravné daňové přiznání, což na něm také uvedete. Tehdy bude kontrolor úřadu pohlížet na předchozí daňové přiznání, jako by neexistovalo. V případě, že však již lhůta vypršela, pak musíte podat v konkrétním termínu tzv. dodatečné přiznání.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Dodatečné daňové přiznání ve správném termínu

Dodatečné daňové přiznání můžete podat do konce měsíce, který následuje po měsíci, kdy jste se o chybě v dani dozvěděli. Dodatečné daňové přiznání má povinnost podat každý, kdo zjistí, že bylo přiznáno na daních méně. V daném termínu je také povinen daň uhradit. Pokud zjistíte, že jste daň naopak přeplatili, pak povinnost podat dodatečné daňové přiznání nemáte, avšak máte právo jej podat. Nemůžete však s jistotou počítat, že stát vám nové daňové přiznání uzná. Neuznává se např. tehdy, pokud chce uplatnit jako odečitatelné položky ztráty z minulých let, odpočet nákladů na výzku a vývoj, nebo dary na veřejně prospěšné účely. Dodatečné daňové přiznání také není možné podávat k dani, která je právě v šetření, nebo tehdy, pakliže dostal podnikatel výzvu. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!