Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Náklady na reklamu a účtování

Reklama je placená forma komunikace mezi podnikatelem a zákazníkem a upravuje ji zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění a zákon č. 468/1991 Sb., o provozování televizního a rozhlasového vysílání, v znění pozdějších předpisů. Reklamou se rozumí jakákoliv placená či neplacená forma propagace, výrobku, služby, obchodní značky nebo společnosti, jejímž cílem je zvýšení prodeje a tedy i tržeb.

Příkladem reklamy může být např. leták, spot v televizi nebo rádiu, katalog, reklamní upoutávka v novinách nebo banner na internetu.

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Náklady na reklamu jsou dle zákona považovány za daňově uznatelný výdaj v případě, že jsou výdaje vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

U nákladů na reklamu musí účetní jednotka prokázat, že výdaje:

  • skutečně vznikly (např. faktura, smlouva o poskytnutí služeb, fotografie reklamní plochy)
  • prokazatelně souvisí se zdanitelnými příjmy,
  • byly zaplaceny a jsou evidovány v daňové evidenci,
  • jsou daňově uznatelné (neplatí u výdajů na reprezentaci).

Postup účtování nákladů na reklamu

Příklad účtování nákladů na reklamní bannery

Společnost se rozhodla inzerovat na internetu a nakoupila reklamní plochu pro banner, který se bude zobrazovat po dobu jednoho měsíce (od 1. 9. do 30. 9. 2013).

  • Faktura od dodavatele za reklamní plochu pro banner: 518 (Ostatní služby) a 343 (DPH) / 321 (Dodavatelé)

Časové rozlišení u nákladů na reklamu

U nákladů na reklamu je důležité věnovat pozornost časovému rozlišení nákladů, protože se velmi často stává, že za reklamu, která se bude zobrazovat příští rok, zaplatíte již v tomto roce.

Příklad účtování reklamní plochy v časopise, který vyjde příští rok

Faktura přijatá na inzerci v časopise, který vychází příští rok v únoru.

1.     faktura od dodavatele za inzerci v časopise (placená předem): 381 (Náklady příštích období) a 343 (DPH) / 321 (Dodavatelé)

2.     vyúčtování reklamy v únoru příštího roku: 518 (Ostatní náklady) / 381 (Náklady příštích období)

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!