Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Nepeněžité vklady ze zahraničí

Pokud poplatník, který nemá sídlo na území České republiky a má daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky, nabyl hmotný a nehmotný majetek, který nebyl součástí provozovny na území České republiky, odpisuje příslušná společnost, družstvo, stálá provozovna poplatníka v České republice tento hmotný a nehmotný majetek z přepočtené zahraniční ceny stanovené podle konkrétního paragrafu daného Zákona o daních z příjmů, ze které poplatník uplatňoval odpisy nebo odčitatelné položky.

Poplatník, který nemá na území České republiky své sídlo a má daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky, má povinnost zatřídit hmotný majetek do odpisové skupiny podle daných příloh Zákona o daních z příjmů a odpisuje majetek rovnoměrně danou sazbou, která je stanovena v paragrafu 31 daňových zákonů (Zákona o daních z příjmů). Poplatník zde sleduje sazbu ve sloupci V dalších letech odpisování.

Nehmotný majetek musí poplatník odepisovat po zbývající měsíce, které jsou následně stanoveny v paragrafu 32a Zákona o daních z příjmů.

Pokud chce poplatník, výše jmenovaný, uplatnit odpisy v České republice, může je uplatnit v celkovém úhrnu do výše rozdílu mezi cenou, která je přepočtená v zahraničí a odpisy nebo odčitatelnými položkami, které jsou uplatněné vkladatelem v zahraničí.

Pokud došlo k odpisování hmotného a nehmotného majetku již v době jeho vkladu po dobu, která je stanovená podle odpisové skupiny, k níž se vztahují dané roky odpisování, která je vedená jako minimální doba odpisování, je možné tento rozdíl mezi zahraniční cenou a odpisy nebo odčitatelnými položkami, uplatnit nabyvatelem jako náklad (výdaj) v daném zdaňovacím období.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!