Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Opce

Opce jsou odvozené cenné papíry, které jsou určeny pro uplatnění přednostního práva. Umožňují sjednat zítřejší obchod za dnešní ceny. Opce představují smlouvu upravující práva na nákup nebo prodej určitého aktiva za předem stanovenou cenu. Držitel opce tak zaplatí vystaviteli určitou cenu, která se nazývá cenou opce neboli opční prémie.

Opce můžeme členit na:

 • opce na koupi

Držitel má právo, ale ne povinnost, ve stanovené době od vystavovatele opce koupit aktivum za předem uvedenou cenu. Vystavovatel má povinnost aktivum za danou cenu prodat.

 • opce na prodej

Držitel má právo, nikoliv však povinnost, ve stanovené době prodat aktivum vystavovateli opce za předem stanovenou cenu. Vystavovatel má povinnosti za stanovenou cenu aktivum koupit.

Opce je tedy závazkem nebo pohledávkou a účtuje se na účtech 376 – Nakoupené opce a 377 – Prodané opce.

Právo realizace opce zaniká ke stanovenému dni.

Nakoupené opce lze zachytit v účetnictví na účtu 376 – Nakoupené opce. Cena opce v okamžiku realizace nebo při propadnutí je vyúčtována do nákladů zápisem Má dáti na 567 – Náklady z derivátových operací a v případě uplatnění její cena vstupuje do pořizovací ceny podkladového aktiva.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Účtování u držitele opce, pokud opce byla využita

 • Uzavření smlouvy s právem opce na nákup krátkodobého CP 3.000,- 376/379

 • Úhrada opční prémie dle výpisu z BÚ 3.000,- 379/221

 • Nákup krátkodobého CP za smluvenou cenu 20.000,- 259/379

 • Úhrada za akcie dle výpisu z BÚ 20.000,- 379/221

 • Zahrnutí nákupní opce do pořizovací ceny akcií 3.000,- 259/376

Účtování u držitele opce, pokud opce nebyla využita

 • Uzavření smlouvy s právem opce na nákup krátkodobého CP 3.000,- 376/379

 • Úhrada opční prémie dle výpisu BÚ 3.000,- 379/221

 • Účetní jednotka se rozhodla nenakoupit krátkodobého CP 3.000,- 567/376

Prodané opce se účtují na účtu 377 – Prodané opce. Cena se účtuje do výnosů na dal účtu 667 – Výnosy z derivátových operací.

Účtování u prodejce opce, pokud opce byla využita

 • Uzavření smlouvy s právem opce 3.000,- 378/377

 • Úhrada opční prémie na BÚ 3.000,- 221/378

 • Využití opce 3.000,- 377/667

 • Prodej krátkodobého CD v dohodnuté ceně 20.000,- 378/661

 • Úhrada za akcie dle výpisu z BÚ 20.000,- 221/378

Účtování u prodejce opce, pokud opce nebyla využita

 • Uzavření smlouvy s právem opce 3.000,- 378/377

 • Úhrada opční prémie na BÚ 3.000,- 221/378

 • Nedošlo k uplatnění opce 3.000,- 377/667 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!