Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Pohledávky v účetnictví

V účetnictví se nejčastěji setkáváme s pohledávkami za odběrateli, kteří mají povinnost nám zaplatit za dodaný materiál, výrobky, zboží nebo například služby. O pohledávce však můžeme hovořit až tehdy, když je faktura, kterou jsme vystavili, po splatnosti (obvykle v období po 14 dnech, za 3 týdny). Máme právo požadovat od dlužníka úhradu či poskytnutí služby, zboží (dle formy pohledávky).

Pohledávky tedy mohou být peněžité i majetkové. Jelikož se dnes již málokdy setkáváme s barterovým obchodem, z drtivé většiny se jedná o pohledávky v penězích. Pohledávky jsou dlouhotrvající a nezanikají například ani smrtí dlužníka. Mohou být předmětem dědění a snadno tak přecházejí na další jeho příbuzné. V případě pohledávky vzniklé z obchodního vztahu je dobré si ještě před uzavřením obchodu sepsat písemnou smlouvu. Do té můžete zanést, co se stane v případě pozdní úhrady faktury - stanovit například nějaké procento z částky nebo naopak při včasném zaplacení dát slevu. Strategie firem jsou opravdu rozmanité. Faktem bohužel zůstává, že ne všechny pohledávky se uhradí.

Co s nedobytnými pohledávkami

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Nedobytné pohledávky pro nás představují náklady. Můžeme je však postoupit dále - například některé firmě, která se na vymáhání pohledávek zaměřuje. Určitě se to vyplatí u větších částek. Ačkoliv z dlužníka sumu nedostanete celou, způsobíte mu nepříjemnosti a jestliže má peníze, bude nucen provést alespoň část úhrady. Existují také pojmy faktoring a forfaiting, což je odkup krátkodobých a dlouhodobých pohledávek. Opět jsou společnosti, které se na tuto problematiku přímo specializují.

Pohledávky ve společnosti

Pohledávky můžete mít nejen ke svým odběratelům, ale i k dalším subjektům z vnějšího okolí firmy. Pohledávkou je například přeplatek u správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny nebo na daních. Uvnitř firmy můžete mít pohledávky za svými zaměstnanci - pokud mají povinnost zaplatit manko či jinou škodu.

Pohledávky a jejich účtování

Pohledávky se účtují na aktivní účty a jejich úhrady přecházejí do výnosů firmy. Pohledávky najdeme v rozvaze na straně aktiv. Je nutné je vykázat na začátku i ke konci účetního období. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!