Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Požadavky na údaje o zaměstnanci

Personální evidence by měla obsahovat údaje potřebné o zaměstnancích pro správné plnění funkcí zaměstnavatele. Tyto informace jsou důležité nejen pro orgány, které data mohou vyžadovat (finanční úřad, úřad práce, soudy a řada dalších), ale také jsou důležité ve vztahu k samotnému zaměstnavateli, k zaměstnancům.

Požadavky na údaje o zaměstnanci:

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 • Příjmení, jméno, titul, datum a místo narození, rodinný stav, státní občanství, adresa trvalého pobytu či doručovací adresa.
 • Rodné číslo (rodné číslo lze využívat pouze podle stanovení zvláštního zákona. Jinak jen se souhlasem nositele rodného čísla).
 • Doklady o vzniku pracovního poměru. Dále doklady o změnách a skončení pracovního poměru nebo jiného pracovního vztahu.
 • Doklady o předchozím pracovním poměru (potvrzení o zaměstnání, jeho ukončení).
 • Mzdový list.
 • Údaje (doklady, kopie) o vzdělání, školení, praxi.
 • Lékařský posudek ze vstupní preventivní prohlídky (i zdravotní průkaz, pokud to zaměstnání vyžaduje).
 • Údaje o zdravotním pojištění zaměstnance.
 • Údaje o nemocenském pojištění zaměstnance.
 • Evidenční list důchodového pojištění.
 • Údaje o pobíraném důchodu, pokud tomu tak je (dále informace o druhu důchodu).
 • Údaje, zda je zaměstnanec zdravotně postižený, pokud tomu tak je, údaje o kategorii, do které je zaměstnanec zařazen.
 • Údaje o bankovním účtu zaměstnance (pokud bude plat, odměna poukázána na účet).
 • Údaje o srážkách ze mzdy a příslušné doklady.
 • Evidence pracovní doby.
 • Údaje o práci, kterou zaměstnanec vykonává. Důležité je stanovení přesných informací o rizikových pracích.
 • Doklady potřebné k nahlášení pracovních úrazů.
 • Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob (ze závislé činnosti a funkčních požitků).

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!