Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Příjmy z kapitálového majetku

Jedná se o tyto příjmy z kapitálového majetku:

  • Podíly na zisku z majetkového podílu na akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti, podíly na zisku z členství v družstvu, úroky z držby cenných papírů. Tyto příjmy jsou samostatným základem daně pro zdanění jinou sazbou daně.
  • Podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání. Zde je důležité dodržet podmínku o nevyužití podílu k doplnění vkladu sníženého o podíly na ztrátách. Tyto příjmy jsou samostatným základem daně pro zdanění jinou sazbou daně.
  • prasatkoÚroky z vkladů na vkladních knížkách a vkladových účtech, výnosy z vkladových listů. Tyto příjmy jsou samostatným základem daně pro zdanění jinou sazbou daně.
  • Dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem (tyto dávky jsou považovány za základ daně až po snížení o zaplacené příspěvky a také o státní příspěvky na penzijní připojištění) a plnění plynoucí ze soukromého životního pojištění (toto plnění se považuje za základ daně až po snížení o zaplacené pojistné). Tyto příjmy jsou samostatným základem daně pro zdanění jinou sazbou daně.
  • Úroky z půjček a úvěrů, úroky z prodlení, výnosy z držby směnek.
  • Příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry. Tyto příjmy jsou samostatným základem daně pro zdanění jinou sazbou daně.
  • Příspěvek ze stavebního spoření poskytnutý fyzickým osobám (vznik nároku v roce 2010). Tyto příjmy jsou samostatným základem daně pro zdanění jinou sazbou daně.
  • Pokud se hodnotí všechny tyto příjmy z kapitálového majetku, které plynou do společného jmění manželů z určitého zdroje, který byl vložen do podnikání (do obchodního majetku) jednoho z manželů, zdaňuje se jen ta část, která připadá na tohoto manžela.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!