Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Rovnoměrné odpisy podle ZDP

Rovnoměrné odpisy jsou jednou z možností, jak vystihnout míru opotřebení majetku, ať již fyzické či morální, podle Zákona o dani z příjmu (ZDP). Jedná se o odpisy daňové, u kterých si účetní jednotka nemůže podle vlastního uvážení, jako je tomu u odpisů účetních, stanovit, jak dlouho a v jaké výši bude odpisovat, ale musí se držet tabulek, uvedených v části Společná ustanovení Zákona o dani z příjmu.

Jak název tohoto typu odpisů napovídá, odpisy jsou rovnoměrně rozloženy po celou dobu odpisování. S výjimkou prvního roku, pro který je odpis stanoven v nižší míře, se ostatní roky odpisuje stále stejná částka. Součet jednotlivých odpisů po ukončení doby odpisování by potom měl dát celou vstupní cenu, z které se odpisuje.

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Například pokud bude první odpis z automobilu v ceně 500 000 Kč a doba odpisování 5 let, pak první odpis bude ve výši 55 tisíc korun a další roky 111 250 Kč, dá součet těchto odpisů (55 tisíc + 4x111 250 Kč), opět vstupní cenu tj. 500 000 Kč. Což znamená, že majetek je zcela odepsán a je možné ho z tohoto důvodu vyřadit též z evidence majetku.

A jak jsme k daným sumám dospěli? Vstupní cena je hodnota majetku (jak ji správně stanovit zjistíme, ze samostatného článku), odpis pro první rok spočítáme pomocí vzorce, jehož součást tvoří vstupní cena krát roční odpisová sazba pro příslušnou odpisovou skupinu, do které je majetek zatříděn (odpisových tříd máme šest), děleno stem.

Hodnotu odpisů pro další léta odpisování, zjistíme podle téhož vzorce, jediné, co se mění, je výše roční odpisové sazby, která opět odpovídá příslušné odpisové skupině, akorát ji Zákon o dani z příjmu stanovuje v jiné výši než pro první rok odpisování. V našem konkrétním případě například činí sazba pro první rok u automobilu, který je zařazen do druhé odpisové skupiny – 11 pro první odpisování, a 22,25 pro další léta odpisování.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!