Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Směrná účtová osnova a účtový rozvrh

Ještě před začátkem vedení účetnictví byste měli být dobře seznámení se dvěma účetními pojmy. Prvním z nich je směrná účtová osnova, druhým účtový rozvrh. Směrná účtová osnova má podobu seznamu a účetní jednotka ji využívá pro sestavení vlastního účtového rozvrhu. Její podrobná úprava se nachází v zákoně o účetnictví, který vymezuje využití osnovy i rozvrhu.

Účtová osnova

V praxi se můžeme setkat s osnovou pro podnikatele, banky, pojišťovny, organizační složky státu, neziskové organizace, politické strany či zdravotní pojišťovny. Nás bude zajímat ta první účtová osnova, pro podnikatele. Tvoří ji celkem 10 účtových tříd, které nesou číselné označení 0 až 9. Tyto třídy se následně dělí do několika účtových skupin.

Zde vám přinášíme přehled všech účtových tříd obsažených ve směrné účtové osnově pro podnikatele:

0 - Dlouhodobý majetek

1 - Zásoby

2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

3 - Zúčtovací vztahy

4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

5 - Náklady

6 - Výnosy

7 - Závěrkové a podrozvahové účty

8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví

V rámci těchto tříd jsou pak vymezeny skupiny, například 31 - Pohledávky, 32 - Závazky apod. Zatímco třídy mohou obsahovat aktivní i pasivní skupiny, každá skupina účtů je už celá aktivní nebo pasivní. Před rokem 2003 účtová osnova obsahovala také čísla syntetických účtů, dnes si je již musíte stanovit ve svém vlastním rozvrhu. Pokud však vedete účetnictví již déle, pravděpodobně i nadále využíváte ta z původní osnovy.

Účtový rozvrh

Jedná se o soupis účtů, který by měl dle zákona obsahovat všechny účty, které se využívají k účtování a k sestavení účetní závěrky. Během roku je však možné ho doplnit a rozšířit. Jestliže se k novému hospodářskému roku neprovádějí žádné výrazné změny, které by měly na účtový rozvrh dopad, může se i v dalším roce použít ten a samý. Jestliže se něco mění, je potřeba sestavit na základě účtové osnovy rozvrh nový.

Na internetu dnes najdete vzorový účtový rozvrh, který si můžete libovolně upravit a pracovat s ním. Mnohdy je to jednodušší než sestavovat rozvrh zcela nový. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!