Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Technické zhodnocení a účtování

Technické zhodnocení je definováno v § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Výdajem na technické zhodnocení je:

  • nástavba, přístavba či stavební úpravy,
  • rekonstrukce (zásahy do majetku, které mění jeho účel nebo technické parametry),
  • modernizace (rozšíření použitelnosti a vybavenosti majetku).

Podmínky u technického zhodnocení

Za technické zhodnocení lze považovat výdaje, které překročí celkovou částku 40 000 Kč. V případě, že jsou výdaje nižší, zahrneme je do nákladů (548 – Ostatní provozní náklady).

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Technické zhodnocení nelze účtovat u:

  • majetku v účtové skupině 03,
  • pěstitelských celků trvalých porostů,
  • dospělých zvířat a jejich skupin.

Pokud je technické zhodnocení provedeno ve stejném roce jako pořízení majetku, vstupuje částka technického zhodnocení do pořizovací ceny.

Postup účtování technického zhodnocení

Během zdaňovacího období účtujeme výdaje na technické zhodnocení na účty 041 (Pořízení nehmotného majetku) a 042 (Pořízení hmotného majetku) nebo na účet 548 (Ostatní provozní náklady).

Příklad účtování technického zhodnocení, pokud výdaje přesáhnou částku 40 000:

1.     Nákup dlouhodobého hmotného majetku: 042 (Pořízení dlouhodobého hmotného majetku) / 221 (Bankovní účty)

2.     Zařazení dlouhodobého majetku do užívání: 022 (Samostatné movité věci a soubory movitých věcí) / 042 (Pořízení dlouhodobého hmotného majetku)

3.     Technické zhodnocení v hodnotě 20 000 Kč:  042 (Pořízení dlouhodobého hmotného majetku) / 221 (Bankovní účty)

4.     Technické zhodnocení v hodnotě 25 000 Kč: 042 (Pořízení dlouhodobého hmotného majetku) / 221 (Bankovní účty)

5.     Navýšení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku o technické zhodnocení (45 000 Kč): 022 (Samostatné movité věci a soubory movitých věcí) / 042 (Pořízení dlouhodobého hmotného majetku)

Příklad účtování technického zhodnocení, pokud jsou výdaje nižší než 40 000

1.     Nákup dlouhodobého hmotného majetku: 042 (Pořízení dlouhodobého hmotného majetku) / 221 (Bankovní účty)

2.     Zařazení dlouhodobého majetku do užívání: 022 (Samostatné movité věci a soubory movitých věcí) / 042 (Pořízení dlouhodobého hmotného majetku)

3.     Technické zhodnocení v hodnotě 10 000 Kč:  042 (Pořízení dlouhodobého hmotného majetku) / 221 (Bankovní účty)

4.     Technické zhodnocení v hodnotě 25 000 Kč: 042 (Pořízení dlouhodobého hmotného majetku) / 221 (Bankovní účty)

5.     Vyúčtování technického zhodnocení do nákladů (35 000 Kč): 548 (Ostatní provozní náklady) / 042 (Pořízení dlouhodobého hmotného majetku)

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!