Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Tvorba a použití zákonných a ostatních rezerv

Účetní jednotka, která předpokládá v budoucnu náklad, který může nepříznivě ovlivnit její výsledek hospodaření, může si na něj vytvořit rezervu. U většiny rezerv je znám jejich účel, na který mají být čerpány. Výše a období, jejich čerpání se však jenom odhaduje.

Rezervy se mohou dělit z mnoha hledisek.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Rezervy z hlediska určení

  • účelové – jsou tvořeny na konkrétní předem stanovený účel (např. oprava majetku)

  • obecné – není předem stanovený konkrétní účel použití

Rezervy z hlediska oblasti, ve které se tvoří

  • provozní – účetní skupina 55

  • finanční – účetní skupina 57

  • mimořádné – účetní skupina 58

Rezervy z hlediska daně z příjmů

  • daňově uznatelné – jsou zákonné, jde o uznatelný výdaj (náklad), jejich tvorba a použití je daná zákonem o rezervách, např. bankovní, rezerva v pojišťovnictví, rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku, rezerva na pěstební činnost apod. Jsou ukládány na samostatný účet, který je výhradně určen na vytvoření prostředků rezerv v bance, která má sídlo v ČR,

  • daňově neuznatelné (účetní) - jsou tvořeny na základě rozhodnutí účetní jednotky. Tvorba a použití není výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů (rezerva na rizika a ztráty, na daň z příjmů, na důchody a podobné závazky, na restrukturalizaci)

 

Účtování rezerv

Tvorba zákonné rezervy 552/451

Tvorba účetních rezerv 554, 574, 584/459, 599/453

Čerpání nebo zrušení zákonné rezervy 451/552

Čerpání nebo zrušení účetních rezerv 459/554, 574, 584

 

Rezervy jsou vykazovány v rozvaze na místě pasiv jako položka cizích zdrojů. Rezervy tedy patří do cizího zdroje krytí. Evidují se také ve výkazu zisku a ztrát a jejich výše a odůvodněnost ověřuje účetní jednotka při každé inventarizaci. Při inventarizaci rezerv se musí provádět dokladová inventura, včetně sestavení inventárního soupisu se všemi náležitostmi. Rezervy jsou většinou tvořeny na konci účetního období. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!