Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Účetní, nebo daňové odpisy?

Mám vést účetní nebo daňové odpisy? Tuto otázku si klade ten, kdo vede účetnictví na základě Zákona o účetnictví (podvojné účetnictví), a něco málo si o tomto tématu přečetl. V tomto případě však jedno nevylučuje druhé. Naopak. Zatímco ti, kteří vedou daňovou evidenci, mají k dispozici pouze daňové odpisy, ti kteří vedou účetnictví, mohou vedle odpisů daňových uplatnit i odpisy účetní.

Odpisy nám mají, obecně řečeno, umožnit přenést postupně vstupní cenu do nákladů firmy v závislosti na tom, jak se majetek opotřebovává. Protože se jedná o poměrně individuální záležitost, závisející na tom, jak je s majetkem nakládáno, jak často je využíván a podobně (stejně jako u morálního, zase jde často o věc náhledu), jsou jednotné podmínky pro odpisování definovány společně v Zákoně o dani z příjmu, a podnikatelé pak v souladu s těmito ustanoveními provádí daňové odpisy.

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Daňové odpisy umožní pomocí rovnoměrných či zrychlených odpisů si postupně každý rok o vypočtený odpis snížit daňový základ a získat tak rezervu na nákup majetku nového (podrobněji viz samostatný článek).

Účetní odpisy naopak umožní sledovat skutečné opotřebení věrohodněji, zatímco daňové odpisy mají pevně stanovený počet let odpisování (například 5 let u automobilů), skrze účetní odpisy může účetní jednotka vystihnout opotřebení mnohem lépe, neboť je odhad v její režii, a tento typ odpisování může tak trvat třeba i dvojnásobně dlouho.

Pokud ale nechceme vést účetní odpisy zvlášť a mít s tím více práce, můžeme také účetní a daňové odpisy ztotožnit a ušetřit si práci s vedením analytické evidence, kterou jinak k účtování o daňových a účetních odpisech zároveň potřebujeme. Rozdíly mezi odpisy účetními a daňovými tkví především v tom, že daňové odpisy snižují zjištěný daňový základ, účetní odpisy účtujeme v průběhu roku běžně do nákladů.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!