Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Účetní skupiny Peníze (21) a Účty v bankách (22)

Účtová skupina 21 – Peníze

Na účtech účtové skupiny 21 se účtuje o stavu a pohybu peněz v pokladně a na účtu na základě dokladů. Účtuje se zde také o ceninách, o stavu a pohybu šeků přijatých místo hotových peněz, o poukázkách k zúčtování (poukázky na odběr zboží, služeb). Ceniny se uchovávají v pokladně, mají stejný charakter jako hotové peníze (známky, kolky, kreditní a telefonní karty, dálniční známky, stravenky do provozu veřejného stravování).

K syntetickému účtu pokladna, který má číslo účtu 211, se vedou analytické účty podle měny.

Účty této skupiny podléhají inventuře a inventarizaci a vzniklé rozdíly se považují za schodek nebo přebytek.

Účtová skupina 22 – Účty v bankách

Na účtech, které spadají do této účtové skupiny 22, účtujeme na základě oznámení o přijatých nebo provedených platbách (na základě výpisů z účtů). Účetní jednotky uzavírají u peněžních ústavů různé typu analytických účtů. Například běžné účty, vkladové účty, devizové účty. Bankovní účty mají zpravidla aktivní zůstatek. Pokud je to bankou umožněno, může být ke koci rozvahového dne vykázán i pasivní zůstatek u bankovního účtu. V rozvaze se tento pasivní zůstatek vykazuje jako poskytnutý krátkodobý bankovní úvěr.

K syntetickému účtu bankovní účty jsou vedeny účty analytické podle jednotlivých peněžních ústavů. Převody peněz mezi pokladnou a bankou a běžným účtem se dějí navzájem prostřednictvím účtu 261 (Peníze na cestě).

U této účetní skupiny je vhodné zmínit také kurzy, které může účetní jednotka použít pro přepočet cizí měny na českou měnu. Používá se pevný kurz (pro předem stanovenou dobu), který má účetní jednotka stanovený vnitřním předpisem na základě kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou. Používá se pro účely ocenění v průběhu účetního období.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!