Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Účtování inventarizačních rozdílů u zásob

Po fyzické inventarizaci zásob je třeba zkontrolovat, zda stavy majetku zásob v účetnictví souhlasí s operativní evidencí zásob na inventárních kartách.

Účet 111 – Pořízení materiálu

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Účet 131 – Pořízení zboží

Stav těchto účtů musí být na konce účetního období nula, pokud tyto účty vykazují zůstatek, musí být převeden na účet 119 – Materiál na cestě či na účet 139 – Zboží na cestě.

Účet 112 – Materiál na skladě

Účet 132 – Zboží na skladě v prodejnách

Účet 123 – Výrobky

Zůstatek na těchto účtech musí souhlasit s inventurním soupisem zásob. V případě inventarizačních rozdílů je nejprve nutné rozhodnout o charakteru zjištěných rozdílů. Konkrétně, zda se jedná o přebytek či o manko.

Účet 121 – Nedokončená výroba

V tomto případě je třeba zkontrolovat, zda zůstatek na účtu k 31.12. daného roku odpovídá skutečnému stavu rozpracovanosti.

Účtování úbytku do výše norem přirozených úbytků a zásob:

Materiál -  MD 501/ D 112

Zboží – MD 504/ D 132

Nedokončená výroba – MD 611/ D 121

Výrobky – MD 613/ D 123

Manko a přebytek

Manko nastává, když skutečný stav je nižší než účetní stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo jiným zákonem stanoveným způsobem.

Účtování manka:

Manko – MD 549 / D 112, 132, 121, 123

Předepsaná náhrada za manko zaměstnancům MD 335/ D 648

Manko lze daňově uznat pouze v případě, že se jedná o krádež způsobenou neznámým pachatelem nebo o škodu vzniklou v důsledku živelné pohromy, nebo je zaúčtován reciproční výnos, a to minimálně ve výši vzniklé škody.

Přebytek nastává, pokud je skutečný stav vyšší než účetní stav.

Účtování přebytku:

Materiál – MD 112/ D 648

Zboží – MD 132/ D 648

Nedokončená výroba – MD 121/ D 611

Výrobky – MD 123/ D 613

Vznikne-li přebytek chybným účtováním při vyskladnění zakoupených zásob, účtujeme:

Materiál MD 501/ D 112

Zboží MD 504/ D 132

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!