Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Účtování reklamace

V případě, že nám dodavatel dodal zboží, materiál či služby, které např. neodpovídají kvalitě, množství nebo druhu, může odběratel uplatnit reklamaci. Reklamačním nárokem se myslí výměna vadného výrobku, dodání chybějícího množství materiálu nebo např. sleva z ceny.

Postup účtování reklamace

Nárok na reklamaci se účtuje na účet 315 (Ostatní pohledávky) a souvztažně na odpovídající účty, jako je účet 111 (Pořízení materiálu), 131 (Pořízení zboží), 132 (Zboží na skladě) nebo 112 (Zboží na skladě).

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Účtování uznané reklamace u zboží

  • náhradní dodávka materiálu: 132 (Zboží na skladě) / 315 (Ostatní pohledávky)
  • výměna vadného materiálu: 132 (Zboží na skladě) / 315 (Ostatní pohledávky)
  • sleva z ceny dodávky materiálu (dobropis). Dobropis můžeme účtovat dvěma způsoby, první popisuje účtování v případě, že nebylo účtováno o reklamačním nároku a druhý, pokud bylo účtováno o reklamačním nároku:

1.      jako fakturu přijatou v mínusových částkách: 131 (Pořízení zboží) / 321 (Dodavatelé) a 343 (DPH) / 321 (Dodavatelé) nebo na stejné účty jako fakturu přijatou s prohozenými stranami v plusových částkách: 321 (Dodavatelé) / 131 (Pořízení zboží) a 321 (Dodavatelé) / 343 (DPH)

2.     jako fakturu přijatou v mínusových částkách: 315 (Ostatní pohledávky) / 321 (Dodavatelé) a 343 (DPH) / 321 (Dodavatelé) nebo na stejné účty jako fakturu přijatou s prohozenými stranami v plusových částkách: 321 (Dodavatelé) / 315 (Ostatní pohledávky) a 321 (Dodavatelé) / 343 (DPH)

Účtování neuznané reklamace u materiálu

Neuznané (zamítnuté) reklamace účtujeme do nákladů:

1.     v případě, že bylo účtováno o reklamačním nároku: 549 (Manka a škody z provozní činnosti) / 315 (Ostatní pohledávky)

2.     v případě, že nebylo účtováno o reklamačním nároku: 131 (Pořízení zboží) / 549 (Manka a škody z provozní činnosti)

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!