Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Účtování spotřební daně

Účetní jednotka odvádí spotřební daň pouze v případě, že je plátcem spotřební daně. V případě, že je neplátcem spotřební daně, stává se spotřební daň součástí pořizovací ceny.

Spotřební daň je nepřímou daní, tzn., že plátce vybírá spotřební daň pro stát a daň platí konečný spotřebitel v ceně výrobků.

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Spotřební daň se platí z vybraných výrobků:

  • minerální oleje,
  • líh,
  • pivo,
  • víno a meziprodukty,
  • tabákové výrobky.

Plátcem spotřební daně jsou podnikatelské subjekty, které uvedené výrobky vyrábějí, dovážejí či vyvážejí.

Postup účtování spotřební daně

O spotřební dani se účtuje na účet 345 – Ostatní daně a poplatky a souvztažným zápisem na další účty.

Podle daňových dokladů účtujeme na stranu „DAL“ (ve prospěch účtu) na účet 345 a souvztažně např. na účet 311 (Odběratelé) nebo 315 (Ostatní pohledávky).

Na stranu „MÁ DÁTI“ (na vrub účtu) na účet 345 účtujeme zálohy a odvody spotřební daně či nárok na vrácení spotřební daně za zdaňovací období. Souvztažně účtujeme např. na účet 321 (Dodavatelé), 325 (Ostatní závazky) nebo 379 (Jiné závazky).

Účetní jednotka účtuje o spotřební dani tak, aby bylo vždy možné prokázat veškeré údaje, uvedené v Přiznání ke spotřební dani, finančnímu úřadu. Účetní jednotce se také doporučuje vést pro spotřební daň za jednotlivé výrobky analytickou evidenci (např. 345/1, 345/2 nebo 345/3).

Příklad účtování spotřební daně u dodavatele (plátce)

1.     Tržba za zboží: 311 (Odběratelé) / 604 (Tržby za zboží)

2.     Spotřební daň: 311 (Odběratelé) / 345 (Ostatní daně a poplatky)

3.     DPH: 311 (Odběratelé) / 343 (DPH – daň z přidané hodnoty)

4.     Daňová povinnosti (platba daně): 345 (Ostatní daně a poplatky) / 221 (Bankovní účty)

Příklad účtování spotřební daně u odběratele s nárokem na odpočet daně:

1.     Pořízení zboží: 132 (Zboží) / 321 (Dodavatelé)

2.     Spotřební daň: 345 (Ostatní daně a poplatky) / 321 (Dodavatelé)

3.     DPH: 343 (DPH – daň z přidané hodnoty) / 321 (Dodavatelé)

4.     Daňová povinnost (vratka daně): 221 (Bankovní účty) / 345 (Ostatní daně a poplatky)

Příklad účtování spotřební daně u odběratele bez nároku na odpočet daně:

1.     Pořízení zboží: 132 (Zboží) / 321 (Dodavatelé)

2.     DPH: 343 (DPH – daň z přidané hodnoty) / 321 (Dodavatelé)

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!