Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Účtování stravenek

Stravenky řadíme mezi ceniny, které patří ke krátkodobému finančnímu majetku s vysokou likviditou. Nákup cenin (účet 213 - Ceniny) účtujeme v okamžiku vzniku účetního případu ve jmenovité hodnotě podle výdajového pokladního dokladu či na základě účetního dokladu, který vydal dodavatel.

Jak účtujeme stravenky

V případě že zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům a částečně se na jejich úhradě se zaměstnancem podílí, a to do výše 55 %, jedná se o daňově uznatelný náklad, který účtujeme na účet 527 – Zákonné sociální náklady. Pokud se zaměstnavatel podílí na úhradě nad hranici 55 %, musí tuto část zaúčtovat na účet 528 – Ostatní sociální náklady, protože se jedná o náklad daňově neuznatelný. Zbývající část placenou zaměstnancem se pak zaúčtuje na vrub účtu („MÁ DÁTI“) 335 – Pohledávky za zaměstnanci.

Příklad účtování stravenek:

1.     Faktura přijatá za nákup stravenek: 213 (Ceniny) / 321 (Dodavatelé)

2.     Částka hrazená zaměstnavatelem (daňově uznatelná): 527 (Zákonné sociální náklady) / 213 (Ceniny)

3.     Částka hrazená zaměstnavatelem (daňově neuznatelná): 528 (Ostatní sociální náklady) / 213 (Ceniny)

4.     Částka hrazená zaměstnancem: 335 (Pohledávky za zaměstnanci) / 213 (Ceniny)

5.     Srážka ze mzdy zaměstnance za stravenky: 331 (Zaměstnanci) / 335 (Pohledávky za zaměstnanci)

Příklad účtování stravenek, kdy platíme provizi za dodání stravenek a DPH:

  • Nákup stravenek: 213 (Ceniny) / 321 (Dodavatelé)
  • Provize (10 %): 518 (Ostatní služby) / 321 (Dodavatelé)
  • DPH: 343 (Daň z přidané hodnoty) / 321 (Dodavatelé)
  • Částka hrazená zaměstnavatelem (daňově neuznatelná): 528 (Ostatní sociální náklady) / 213 (Ceniny)
  • Částka hrazená zaměstnancem: 335 (Pohledávky za zaměstnanci) / 213 (Ceniny)
  • Srážka ze mzdy zaměstnance za stravenky: 331 (Zaměstnanci) / 335 (Pohledávky za zaměstnanci) 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!