Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Účtování zásob vlastní výroby

Zásoby vlastní výroby si účetní jednotka sama vyrábí a jsou pro ni oběžným majetkem. Oceňují se ve vlastních nákladech, tzn. přímými náklady na zásoby vynaloženými (např. náklady na materiál) a nepřímými náklady, které se k nim vztahují.

Zásoby vlastní výroby účtujeme na tyto účty.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 • 121 (Nedokončená výroba)
 • 122 (Polotovary vlastní výroby)
 • 123 (Výrobky)
 • 124 (Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny)

Jak účtujeme zásoby vlastní výroby

Účtování zásob upravuje § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví) a Český účetní standard č. 015 – Zásoby.

Zásoby lze, dle účetních předpisů, účtovat dvěma způsoby, a to průběžným způsobem A a periodickým způsobem B:

 • Při využití způsobu A účtujeme v průběhu roku na účty třídy 12.
 • U způsobu B účtujeme na účtovou třídu 12 až na konci roku, a to dle evidence zásob, kterou je nutné při tomto způsobu účtování zásob vést. 

Účtování zásob vlastní výroby způsobem A

Při účtování zásob vlastní výroby způsobem A účtujeme u účtů zásob vlastní výroby (účtová skupiny 12) a na účty účtové skupiny 61, což je změna stavu zásob vlastní činnosti.

Účtová skupina změna stavu zásob vlastní činnosti:

 • 611 (Změna stavu nedokončené výroby)
 • 612 (Změna stavu polotovarů vlastní výroby)
 • 613 (Změna stavu výrobků)
 • 614 (Změna stavu zvířat)

Přírůstek zásob vlastní výroby:

 • Nedokončená výroba: 121 / 611
 • Polotovary vlastní výroby: 122 / 612
 • Výrobky: 123 / 613
 • Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny: 124 / 614

Úbytek zásob vlastní výroby:

 • Nedokončená výroba: 611 / 121
 • Polotovary vlastní výroby: 612 / 122
 • Výrobky: 613 / 123
 • Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny: 614 / 124

Účtování zásob vlastní výroby způsobem B

Při účtování zásob vlastní výroby způsobem B zaúčtujeme na začátku účetního období počáteční stav zásob vlastní výroby. Na účty účetní skupiny 12 na stranu MD a na stranu DAL na účet 701 - Počáteční stav rozvážný (např. u výrobků: 123 / 701).

Na konci účetního období pak účetní jednotka:

1.     zaúčtuje počáteční stav zásob vlastní výroby do spotřeby: např. u výrobků 613 / 701

2.     zaúčtujeme konečný stav zásob vlastní výroby: např. u výrobků 123 / 613

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!