Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Výsledek hospodaření - zisk a ztráta

Zisk a ztráta je výsledkem účetní závěrky a tedy i výsledkem hospodaření v účetním období - hospodářském roce. Jestliže jste v zisku, vaše podnikání pravděpodobně vynáší. Zisk je pak možné rozdělit mezi společníky, investovat do dalšího vývoje či s ním naložit dle vlastní fantazie. Ztráta již není tak příznivá. Většinou je nutné ji vykrýt vlastními nebo cizími zdroji financování. Pokud je dlouhodobá, může váš podnik přivést až ke krachu.

Zisk v účetnictví

Zisk je jedním z významných ekonomických ukazatelů. V účetnictví se ním rozumí kladný výsledek hospodaření. Ještě než začnete jakkoliv nakládat se svým ziskem, jeho potřeba ho zdanit. Zdanění se uskutečňuje v březnu při podávání daňového přiznání za předchozí účetní období. Zde jsou odlišné sazby pro fyzické a právnické osoby a i trochu jiný způsob výpočtu daně. Zbylá částka se pak označuje jako čistý zisk. Ten se může rozdělit mezi členy společnosti (dle míry jejich zapojení), do různých fondů - některé společnosti povinně vytvářejí rezervní fond nebo investovat do nových příležitostí, výrobků nebo do vstupu na neznámé trhy. Obecně zisk můžeme ještě rozdělit na zisk z provozní činnosti, finanční činnost a běžné činnosti. Pro tyto výpočty je potřeba vyčlenit jednotlivé typy výnosů a nákladů.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Zisk se využívá při různých finančních analýzách, například při hodnocení rentability podniku.

Ztráta v účetnictví

Ztráta neboli také daňová ztráta je záporný výsledek hospodaření, který zjistíte z výkazu zisků a ztrát na konci účetního období. Je to situace, kdy vaše výdaje převýší výnosy. Při ztrátě je rovněž potřeba vyplnit přiznání k dani z příjmů, i když žádnou daň platit nebudete. Ba naopak, ztrátu si můžete uplatnit jako slevu na dani během příštích pěti let - postupně ji rozpouštět nebo uplatnit najednou. Neznamená to tedy, že by neměla žádné výhody. Ztráty můžete dosáhnout i tak, že vydělané peníze investujete již v průběhu podnikatelské činnosti. Mnoho podnikatelů ke ztrátě směřuje, právě kvůli daňové výhodnosti. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!