Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Změny u daně z příjmů od roku 2014

Od 1. 1.2014 nás u daně z příjmů čeká několik změn, pojďme se na ně podívat. Změny daňových a dalších přepisů jsou již obsaženy v zákoně č. 485/2011 Sb., o změně zákonů, jako je jedno inkasní místo a další změny daňových zákonů.

Zákon č. 485/2011 Sb., o změně zákonů, nabývá účinnosti 1. 1. 2015, ale zákonné opatření Senátu mění účinnost změn již 1. 1. 2014 či tyto změny přebírá. Jedná se o změny v daních z příjmů nebo v daňovém řádu.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Změny v zákoně o daních z příjmů účinné od 1. 1. 2014:

 • zrušení superhrubé mzdy, daň z příjmů fyzických osob bude díky zrušení 19 %;
 • zrušení vybraných osvobození (výjimek) – např. hodnota přechodného ubytování, odchodné u vojáků z povolání;
 • snížení limitu pro odpočet úroků z hypotečních úvěrů a úroků ze stavebního spoření z 300 000 Kč na domácnost na 80 000 Kč;
 • osvobození dividend a podílů na zisku pro tuzemské poplatníky a poplatníky EU Norska, Islandu a Švýcarska;
 • prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů, lhůta se mění z 6 měsíců na 3 roky, zaveden bude roční limit 100 000 Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou zahrnuty v obchodním majetku;
 • zrušení zaměstnaneckého zvýhodnění, které bylo zavedeno v zákoně č. 485/2011 Sb., o změně zákonů;
 • zrušení možnosti uplatnit daňové úlevy pro fyzické osoby – nerezidenty, kromě rezidentů EU, Norska a Islandu;
 • zrušení možnosti uplatnit slevu na dani pro osoby, jejichž příjmy převyšují čtyřnásobek průměrné mzdy;
 • zvýšení limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely, u fyzických osob na 15 % a u právnických osob na 10 %;
 • zavedení možnosti, že daňový rezident může svou roční daňovou povinnost vypořádat podáním daňového přiznání i v případě příjmu ze závislé činnosti zdaněného zvláštní sazbou daně;
 • zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám;
 • nulová sazba daně u vybraných investičních fondů a důsledné zdanění výplat ze systému kolektivního investování včetně podílů na zisku;
 • zvýšení podpory výzkumu a vývoje rozšířením o odpočet základu daně i v případě pořízení výsledků výzkumu a vývoje od výzkumných organizací a meziročního přírůstku;
 • zavedení osvobození příjmů žáků a studentů z praktického výcviku;
 • rozšíření zahrnování hodnoty nesplacených pohledávek do daňových nákladů do výše pojistného plnění v rámci podpory exportu;
 • úprava způsobu zdanění příjmů ze závislé činnosti tak, aby samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou byly příjmy, které nepodléhají veřejným pojistným, tzn. příjmy z dohody o provedení práce podle zákoníku práce, současně se z tohoto důvodu zvyšuje hranice měsíčního příjmu z 5000 Kč na 10 000 Kč;
 • zvýšení hranice osvobození z 20 000 Kč na 30 000 Kč u příjmů z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem);
 • možnost platit vybrané daně inkasem či prostřednictvím SIPO (např. zálohy na dani z příjmů);
 • aktualizace přílohy zákona o daních z příjmů sloužící pro zatřídění majetku do odpisových skupin ve vazbě na platné číselníky ČSÚ.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!