Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Způsoby oprav v účetnictví

I opravy účetních dokladů je nutné dokládat příslušnými účetními doklady. Musí být buď přiložen původní chybný účetní doklad, nebo se musí pověřená osoba odvolat na tento chybný dokument. Výsledkem oprav v účetnictví musí být kontrola dané opravy.

1.     Způsoby oprav účetním způsobem – jedná se zde o nový účetní zápis, který mu být doložen účetním dokladem. Opravovat lze těmito způsoby:

a)     Doplňkovým zápisem – pokud dojde k zaúčtování a zapsání nižší částky, než požadované, příslušný rozdíl se doúčtuje. Bude proveden doplňující účetní zápis.

b)    Částečným stornem – pokud dojde k zaúčtování a zapsání vyšší částky, než požadované, oprava se provede částečným stornem, to znamená, že není vyžadováno vykonání úplného storna a nového zápisu. Oprava bude provedena jedním účetním zápisem, zaúčtuje se rozdíl (rozdíl se zapíše na stejných účtech se znaménkem minus).

c)     Úplným stornem – tento typ účetní opravy použijeme při opravě původního, chybného zápisu tím samým zápisem, ale se záporným znaménkem. Dojde k nahrazení původního zápisu správným zápisem. Úplné storno se používá v případech, kdy dojde k účetnímu zápisu na nesprávných účtech nebo stranách.

d)    Nový účetní zápis – tento zápis se použije v situaci, kdy se o určitém případu vůbec neúčtovalo.

2.     Způsoby oprav neúčetním způsobem – v tomto případě je možné chybný údaj škrtnout. K původnímu zápisu se připojí poznámka o provedení opravy s datem jejího provedení a podpisem osoby, která opravu provedla.

Všechny možnosti oprav ale závisí také na typech dokladů, které se opravují. Není dovoleno opravovat bankovní výpisy, přijaté faktury (ty je nutné vrátit a nechat opravit zjištěné chyby).

Veškeré doklady během účetních oprav je nutné proúčtovat. Opravy musí být provedeny průkazně, nesmazatelně, viditelně, čitelně a pravdivě.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!