Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Zrychlené odpisy podle ZDP

Zrychlené odpisy stejně jako odpisy rovnoměrné patří k daňovým odpisům, více o nich nalezneme v Zákoně o dani z příjmu (ZDP), kde jsou stanoveny, jak podmínky pro odpisování, tak jednotlivé odpisové koeficienty.

Hlavní rozdíl mezi rovnoměrnými a zrychlenými odpisy však, ač to může být podle názvu matoucí, není to, že zrychlené odpisy umožní odepsat majetek rychleji ve vyšších sumách, ale to, že nám umožní na začátku odpisování uplatnit vyšší odpisy, které se pozvolna snižují, což je výhoda především, pokud potřebujeme snížit daně o vyšší částku hned v začátku odpisování.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Naopak jako nevýhoda zrychlených odpisů bývala často uváděna jejich o něco větší náročnost z hlediska výpočtu. Tato nevýhoda je už dnes ovšem podružná, protože účetní software, kde v současnosti většina podnikatelů účtuje, udělají veškerou práci, co se týče odpisů za nás. Stačí zadat odpisovou skupinu a hodnotu majetku a počítač nám do pár vteřin vyhodí odpočty pro všechny požadované roky.

Pokud bychom však šli na odpisy staromódně, budeme potřebovat opět tabulku ze zákona o daních z příjmu, v tomto případě ukrytou v paragrafu 32. Tabulka je podobně jako u Rovnoměrných odpisů rozčleněna podle jednotlivých odpisových skupin a dále na sloupce s koeficientem pro první rok odpisování, a dále pro následující léta odpisování. U tohoto typu odpisování se však výše odpisů mění každý rok.

Rozdílné jsou i vzorce pro výpočet v jednotlivých letech odpisování. V prvním roce odpisování máme prostý vzorec vstupní cena děleno koeficient pro první odpisování. Také je nutné u výpočtu dopočíst zůstatkovou cenu, tj. od vstupní ceny odečíst spočítaný odpis. Zůstatkovou cenu totiž budeme potřebovat pro výpočet odpisu v dalších letech odpisování. Vzorec pro další léta odpisování zní 2 x zůstatková cena děleno koeficientem pro další léta odpisování, od nějž se ještě než budeme dělit, odečte počet let odpisování (na začátku bude 1, ve smyslu, že již jeden rok bylo odpisováno.)

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!