Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Jak dlouho můžeme odpisovat?

Zatímco u účetních odpisů si může účetní jednotka stanovit dobu odpisování libovolnou, v závislosti na vlastním odhadu opotřebení daného majetku v konkrétních podmínkách, u odpisů daňových je v Zákoně o dani z příjmu pevně stanoveno pro každý typ majetku, jak dlouho je možné ho odpisovat.

Pro tento účel jsou jednotlivé typy majetku rozděleny do šesti odpisových skupin, které se od sebe liší, jak jednotlivými sazbami, které se používají při výpočtu odpisů, ale i maximálním počtem let, po které jde odpis uplatňovat.

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Pro první odpisovou skupinu, v které najdeme převážně drobnou zemědělskou techniku, zvířata a kancelářskou techniku, je maximální doba odpisování stanovena na 3 roky. U druhé odpisové skupiny, kterou reprezentují především motorová vozidla, nábytek a jiné hodnotnější vybavení kanceláří, je možné odpisovat už až pět let. Vzhledem k tomu, že se od sebe jednotlivé typy majetku v těchto dvou skupinách příliš neliší, je rozdíl v maximálních dobách pro odpisování pouze dva roky.

Pro třetí odpisovou skupinu, v které již nalezneme pokročilejší technologické a výrobní vybavení, je doba odpisování stanovena na maximálně deset let. Od druhé odpisové skupiny je tedy již odstup o pět let. A co se týká čtvrté odpisové skupiny, kam spadají například již první stavby, i když jen ze dřeva a plastů, se náskok v letech odpisování prodlužuje již o deset let, tj. tento typ majetku je možné odpisovat již dvacet let.

Do páté odpisové skupiny se řadí většina typů nemovitostí a doba jejich odpisování je stanovena již na maximálně třicet let. Největší odstup co se týče maximální doby stanovené pro odpisování, ale má majetek zařazený v odpisové skupině 6, kam spadají například velké administrativní komplexy, nebo kulturní nemovitosti, ty je možné odpisovat až 50 let.

Vzhledem k tomu, že je možné odpisování přerušit, neznamená to, že majetek bude odepsán vždy za uvedenou dobu, ale spíše kolik ročních odpisů máme k dispozici, například 3 odpisy u majetku zařazené do odpisové skupiny 1, a 50 odpisů u majetku zařazeného do odpisové skupiny 6.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!