Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Jaký majetek dát do odpisové skupiny 1?

Zákon o dani z příjmu vymezuje v příloze jednotlivé odpisové skupiny a nejtypičtější položky, které tyto skupiny obsahují. Správné zatřídění majetku do skupin je důležité především z hlediska daní. Pokud bychom majetek zatřídili do špatné skupiny a snížili si základ daně o vyšší sumu, mohl by nám finanční úřad daň dovyměřit a to včetně penále.

Odpisových skupin máme v současnosti 6. Jaký majetek by tedy patřil do odpisové skupiny 1? Mimo jiné je to skupina pro hospodáře. Spadá sem skot, ovce, kozy, osli a muly, prasata a hejna husí.  Z oblasti zemědělství dále rozmetadla mrvy a umělých hnojiv, mechanické přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování prášků pro zemědělství a zahradnictví, samonakládací a samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely, stroje a přístroje zemědělské, zahradnické, lesnické, drůbežnické nebo včelařské, stroje a zařízení pro pěstování chmele, révy vinné, ovoce a dřevin, pro zrychlený pěstební proces, ošetřování luk a trávníků (kromě žacích), a též pro pěstování léčivých rostlin, do této kategorie můžeme zařadit též ruční mechanizované nářadí a nástroje.

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Z hlediska techniky a ochranných pomůcek z dalších oblastí sem podnikatelé řadí ochranné plastové a pryžové pokrývky hlavy (přilby), laboratorní sklo, sklo pro zdravotnictví a farmaceutické účely, ostatní technické keramické výrobky, mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky, nástroje a nářadí kromě nástrojů na strojní tváření za tepla, naopak sem spadají měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení kromě přesných vah, kreslicích a rýsovacích přístrojů a nástrojů pro měření délky.

Také sem spadá kancelářská technika a vybavení, například plastové kancelářské a školní potřeby, kancelářské stroje a počítače, televizní kamery, psací a kancelářské potřeby, mobilní telefony a podobná zařízení, ale i třeba dekorace jako umělé květiny, listoví a ovoce, či výrobky zkonstruované pro předváděcí účely.

Z oblasti dopravy můžeme jmenovat jízdní kola, vozidla speciální pro přepravu na sněhu a osob na golfových hřištích, či vozíky kolejové důlní a malodrážní. Nalezneme tu i spoustu dalšího typu majetku, třeba dýchací přístroje nebo vysílačky.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!