Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Jaký majetek dát do odpisové skupiny 2?

V předchozím článku jsme se věnovali tomu, jaký majetek je třeba zařadit do odpisové skupiny 1. Nyní se podíváme na to, jaký majetek patří podle přílohy Zákona o dani z příjmu do odpisové skupiny 2. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně obsáhlý výčet i specializované techniky, zaměříme se spíše na celkový přehled a nejtypičtější druhy majetku, které poplatník smí odpisovat.

Ze zvířat sem patří jen koně, z oblasti zemědělství pak zemědělské a lesnické traktory, a dále ostatní zemědělské a lesnické stroje, mimo těch uvedených v odpisové skupině 1. Z dalších strojů můžeme uvést třeba stroje pro hlubinné dobývání, ocelové sudy a podobné nádoby (s objemem 300 litrů a menším), zejména cisterny, sudy, bubny, kádě drobné kovové obaly, čerpadla a zdviže na kapaliny, jeřáby a transportní zařízení.

Jinak by se dalo říci, že je to spíše třída základního či rozšířeného vybavení bytových jednotek. Řadíme sem nábytek, hudební nástroje, stolní nebo společenské hry, koberce a ostatní textilní podlahové krytiny (nespojené se stavebním dílem), textilní výrobky pro technické účely, brašnářské, sedlářské a podobné výrobky, knihy (slovníky, atlasy, glóbusy a podobně), časoměrné přístroje, zejména hodiny včetně spínacích, hodinky. Početná je i podskupina rekreačního a sportovního vybavení, například sportovní čluny, stejně jako elektrické přístroje a zařízení převážně pro domácnost, či neelektrické přístroje a zařízení převážně pro domácnost.

Typickým zástupcem druhé skupiny jsou různorodá motorová vozidla, přívěsy, návěsy a kontejnery, dále ostatní příslušenství pro motorová vozidla, motocykly, invalidní vozíky,

Spadají sem taktéž prodejní automaty, stroje na výrobu potravin a nápojů a pro zpracování tabáku, stroje na výrobu textilu a textilních výrobků, ostatní účelové stroje, laboratorní přístroje, zabezpečovací technika, optické a fotografické přístroje, vybavení fotolaboratoří, čtecí přístroje, zdravotnické přístroje a zařízení, chirurgické a ortopedické prostředky.

Ze zajímavostí můžeme uvést například střelné zbraně, letadla a kosmické lodě (až na výjimky), dále ostatní konfekční textilní výrobky zejména lodní plachty, stany, padáky.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!