Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Jaký majetek dát do odpisové skupiny 3?

Do odpisové skupiny s číslem tři patří především různé stavební součásti a technologie, například prefabrikované a stavební části a celky z betonu a železobetonu, zejména prefabrikované prostorové buňky a dílce, pokud nejsou samostatnými stavebními díly (objekty), nebo technologickým zařízením, kovové prefabrikované stavebnicové části, kovové konstrukce nosné pro mosty či ocelové konstrukce stožárů.

Z obytných budov je dalším reprezentativním příkladem například výtah, eskalátory nebo pohyblivé chodníky. Dále tu nalezneme zařízení určené pro výrobu tepla, například parní kotle a pomocná zařízení, kondenzátory, jaderné reaktory, výměníky tepla, klimatizační zařízení, ventilátory, plynové generátory, destilační, filtrační nebo rektifikační přístroje. Spadají sem taktéž běžné kotle pro ústřední topení, pokud nejsou nedílnou součástí stavebního díla.

Pak je zde ještě částečné vybavení kanceláří a obytných objektů, například trezory a pancéřové skříně, kartotékové kovové skříně a podobné výrobky kovové. Ale třeba i předměty dekorační, jako dekorační sochy, sošky a podobné předměty kovové, či předměty sběratelské meče, tesáky, bodáky apod.

Nalezneme tu také motory, například vznětové pístové motory a ostatní zážehové spalovací motory, hydraulické a pneumatické pohony a motory. Z dalších přístrojů pak třeba vzduchová čerpadla, elektromotory, generátory a transformátory nebo elektrické kondenzátory.

Z dopravních prostředků, které může poplatník odpisovat, jsou sem řazeny lodě (lodě pro osobní a nákladní dopravu včetně cisternových, rybářských, požárních a tlačných, remorkérů, plovoucích bagrů a jeřábů, či plovoucí plošiny), dále lokomotivy a kolejový vozový park, kromě vozíků kolejových důlních a malodrážních.

Řadí se sem dále vrtulníky, letouny a ostatní letadla jinde neuvedená o vlastní hmotnosti nad 15 000 kg či část kosmických lodí včetně družic. Z oblasti zemědělství jsou to pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodností delší než tři roky, skleníky (foliovníky) pro pěstování rostlin, nebo konstrukce chmelnic.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!