Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Jaký majetek dát do odpisové skupiny 4?

Odpisová skupina číslo čtyři je vymezena spíše techničtěji, nalezneme zde různá vedení trubní, telekomunikační i elektrická (kromě například nezastřešených přečerpávacích stanic na dálkových vedeních, nádrží, jímek, objektů čistíren odpadních vod, nádrží vod pozemních, či vrtů čerpacích aj). Spadají sem, jak vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační, tak vedení trubní, elektrická a telekomunikační dálková.

Dále můžeme jmenovat věže, stožáry, věžové zásobníky, kromě věžových zásobníků chemických podniků. Co se týká staveb, zařazujeme sem, například stavby elektráren (díla energetická výrobní) kromě podzemních staveb elektrárenských, budovy na povrchových dolech, pokud nejsou vázané na životnost dolu, budovy výrobní pro energetiku, ale třeba i průmyslové komíny chemických podniků a průmyslové komíny pro ostatní průmysl.

Do této skupiny jsou řazeny také budovy ze dřeva a plastů, nebo byty nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním právním předpisem v budovách ze dřeva a plastů. Také sem spadá oplocení, vnější osvětlení budov a staveb, či třeba koupaliště (bazény), nekryté ze dřeva a plastu.

Další podkategorii tvoří dlouhodobý majetek z oblasti zemědělství, i když poměrně skromněji zastoupen, než tomu bylo v prvních třech odpisových skupinách, tak například bychom sem měli zařadit sila samostatná i sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí. Zajímavé je také, že zatímco konstrukce chmelnic náležela do odpisové skupiny 3, konstrukce vinic náleží do odpisové skupiny 4.

Početnou podkategorií je naproti tomu majetek, který může poplatník odpisovat, související s železničními dráhami, zařazen je sem svršek drah železničních dálkových – tratě, stanice, výhybky, a také vlečky. Do odpisové skupiny 4 patří ale i svršek drah kolejových – metro či tramvajové dráhy. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!