Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Jaký majetek dát do odpisové skupiny 6?

Majetek v odpisové skupině můžeme v souladu se statistickou klasifikací, podle které jsou jednotlivé odpisové skupiny v Zákoně o dani z příjmu, podrobněji rozčleněny, rozdělit do osmi samostatných skupin, kdy každá reprezentuje určitý typ majetku.

Obecně můžeme říci, že do odpisové skupiny 6 patří ten nejhodnotnější majetek, nebo také majetek, který se opotřebovává nejdelší dobu. Doba pro odpisování je proto stanovena až na 50 let.

V této skupině proto nalezneme především nemovitosti, v první podskupině jsou budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení, které se od běžných obytných budov, spadajících do odpisové skupiny 5, liší, jak rozlohou, tak obvykle vyšší pořizovací cenou.

Do druhé podskupiny šesté odpisové třídy jsou potom řazeny budovy administrativní. I v tomto případě se jedná o velké komplexy, které navíc neslouží k bydlení, ale jsou primárně určeny k pronájmu a provozování komerční činnosti.

Ve třetí podskupině dále nalezneme budovy obchodních domů. Ty dnes sice samy o sobě nemají tak vysoké náklady na výstavbu, vzhledem k tomu, že jejich konstrukce jsou často vystavěny pomocí moderních postupů, nicméně, i když se jejich cena může rovnat klidně ceně menšího rodinného domku, jsou do této skupiny řazeny bez ohledu na výši vlastních nákladů výstavby.

Do páté podskupiny odpisové třídy šest jsou dále řazeny podzemní obchodní střediska, která jsou v našich místních podmínkách spíše druhem majetku pomyslným, než reálným. Naopak v páté podskupině zařazené budovy pro společenské a kulturní účely, jsou velmi žádaným majetkem z hlediska investic.

Majetek řazený do šesté podskupiny potom patří nejčastěji do státního majetku, a jsou jím muzea a knihovny. Majetek zařazený v sedmé podskupině – budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity, zase náležejí nejčastěji církvi.

V osmé podskupině potom nalezneme historické nebo kulturní památky, které na rozdíl od movitých historických artefaktů jde odpisovat, protože podléhají reálnému opotřebení z hlediska jejich užívání i zubu času.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!