Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Krácení odpisů

I když nadpis možná v návaznosti na krácení daní, napovídá, že by se mohlo jednat o činnost, za kterou by nás úřady nepochválily, není tomu tak. Právě naopak. V případě že bychom odpisy ve stanovených případech nekrátily, mohli bychom se ve finále dopustit i onoho již zmíněného krácení daní.

V Zákoně o daních z příjmu, který upravuje mimo jiné i pravidla pro odpisování, je totiž stanoveno, že odpisy je nutné v určitých případech krátit, tak aby byl zjištěný základ dané snížen jen o odpovídající sumu odpisů.

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Odpisy, jak již bylo zmíněno v několika samostatných článcích, vyjadřují opotřebení a umožňují podnikatelům, za ušetřené prostředky, o které si mohou snížit daňový základ nakoupit v budoucnu majetek nový.

V zákoně je ovšem též uvedeno, že se to vztahuje pouze k obchodnímu majetku podnikatele, tedy majetku, který je užíván pro zajištění, dosažení a udržení příjmů, majetek osobní by byl naopak z odpisování vyloučen. V praxi se ovšem setkáváme s případy, kdy zvlášť u živnostníků je podnikatelský majetek užíván částečně i pro uspokojování osobních potřeb.

Nutno dodat, že finanční úřad, pokud nevlastní křišťálovou kouli, obvykle těžko dohledá, zda ten či onen majetek v soukromí neužíváme k osobním účelům. Ovšem jsou případy, kdy se to dá dohledat poměrně snadno, a někdy i přímo z našeho účetnictví či daňové evidence.

Takovým příkladem je například automobil, na který si můžeme ze zákona uplatňovat výdajový paušál ve výši 60 000 Kč, případně 80% (48 000 Kč), užíváme-li ho zároveň i pro osobní účely. Jedná-li se o osobní automobil, obvykle těžko budeme finančnímu úřadu v případě kontroly vyvracet, že autem třeba nevyzvedneme děti ze školy nebo nezajedeme na nákup, dovolenou atd.

A ve stejném poměru je potom nutné krátit i odpis. Obecně by ale míra krácení měla odrážet to, nakolik procent užíváme daný majetek k podnikání, a na kolik pro osobní účely.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!