Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Kreativní čarování s odpisy

S termínem kreativní účetnictví se dnes můžeme setkat ve spojitosti s čarováním s daňovým základem, ovšem v mezích zákona, tak aby byl, co nejmenší a firma či živnostník zbytečně neodváděli více, než je nezbytně nutné. Právě odpisy v tomto čarování hrají poměrně zásadní roli. Nejpatrnější je to u osob, které vedou daňovou evidenci.

Ti, co vedou daňovou evidenci, totiž nejsou při správě účetních záležitostí svazováni Zákonem o účetnictví, jako ti co vedou podvojné účetnictví, a protože nemusí vést průběžnou evidenci, mají poměrně široký prostor pro manévrování. Jsou samozřejmě i tací, kteří si nechají daňové přiznání na poslední chvíli, a teprve tehdy si vezmou do ruky doklady a snaží se cosi vykouzlit. Jenže i na kouzlení je dobré si ponechat dostatek prostoru.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Jednou z možností, jak si daňový základ upravit alespoň částečně k obrazu svému, je zvolit typ odpisování, který mi bude nejlépe v daném roce vyhovovat. Ale plánovat musíme i do budoucna, protože jak víme, zvolený způsob odpisování u daného majetku nemůžeme v průběhu odpisování měnit. Ideální je proto spočítat si variantu odpisování, jak v rovnoměrné, tak v zrychlené podobě. A pak porovnat, které sumy odpisů se jeví jako výhodnější nyní, a které zase v souvislosti s naším business plánem pro další léta.

Vzhledem k tomu, že nám Zákon o dani z příjmu umožňuje odpisování v průběhu let i přerušit, máme k dispozici další nástroj pro optimalizaci daňového přiznání. Například pokud jsme aktuálně ve ztrátě, nemáme obvykle důvod odpis uplatňovat, protože daně budeme stejně platit nulové a ještě si můžeme do dalších let uplatnit vzniklou ztrátu. Odpis se nám naopak bude hodit v době, kdy máme vysoký daňový základ a hledáme možnosti, jak ho snížit, abychom nemuseli odvádět vysokou daň. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!