Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Méně časté příklady pokračovatelů v odpisování

Zatímco v předchozím článku jsme se věnovali tématu, jaké další osoby mohou pokračovat v odpisování podle Zákona o dani z příjmu, v nynějším se podíváme na některé ještě specifičtější příklady pokračovatelů, které výše zmíněný Zákon o dani z příjmu též poměrně podrobně definuje.

Jedním z příkladů je například odpisování hmotného movitého majetku, za podmínky, že v něm pokračuje poplatník, pokud k tomuto majetku nabyl znovu vlastnická práva splněním závazku Dále potom majetek, který byl zajištěn převodem práva, a to způsobem uplatňovaným po dobu zajištění závazku.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Stejně tak může pokračovat v odpisování i poplatník u hmotného majetku vráceného při ukončení nájmu a poplatník při rozpuštění sdružení bez právní subjektivity nebo při ukončení činnosti ve sdružení bez právní subjektivity u majetku určeného podle druhu, který jím byl do tohoto sdružení vnesen.

Shodně by pokračoval v odpisování též poplatník, který je fyzickou osobou, u jím pronajímaného hmotného majetku vyřazeného z obchodního majetku nebo v případě zařazení jím pronajímaného hmotného majetku do obchodního majetku. Tyto pohyby související s pronájmem jsou dnes již poměrně časté, takže se nepochybně vyplatí znát možnost pokračování v již zahájeném odpisování a následnou možnost snížit si daňový základ.

Jako další příklad bychom mohli uvést manžela či manželku, mající v obchodním majetku hmotný majetek, který již byl v obchodním majetku a byl odpisován druhým z manželů, s výjimkou majetku nabytého koupí od druhého z manželů. Pak by se jednalo o poplatníka, který by odpisoval hmotný majetek před ukončením činnosti, nebo účastníka sdružení bez právní subjektivity.

Setkáme se také s příkladem, kdy v odpisování dále pokračuje i poplatník, pokud k tomuto majetku nabyl vlastnická práva vrácením půjčené věci.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!