Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Pokračování v odpisování jiným podnikatelem

O odpisech tu již bylo napsáno několik článků, jeden z nich se věnoval například přerušení odpisování a jeho výhodám, k nimž patří například to, že je možné si užití odpisu načasovat, tak abychom na odvodu daně z příjmu co nejvíce ušetřili, a to samozřejmě v mezích zákona.

Navíc nejen, že je možné odpisování přerušit, ale je možné též, aby v nedokončeném odpisování pokračoval někdo úplně jiný. Zákon o dani z příjmu vymezuje, v kterých případech a které osoby mohou v již započatém odpisování pokračovat, a není jich právě málo.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Základními kritérii pro pokračování odpisování je, že se odpisuje ze stejné vstupní ceny, ze které odpisoval původní vlastník, a při zachování způsobu odpisování, který praktikoval předchozí ,,odpisovatel“. Například pokud začal být majetek odpisován zrychleně, je zapotřebí, aby nová oprávněná osoba postupovala v odpisování zrychlenou metodou též.

K osobám, které mohou v odpisování pokračovat, patří v první řadě právní nástupce poplatníka a nástupnická společnost nebo družstvo. Dále obchodní společnost nebo družstvo u hmotného majetku nabytého vkladem společníka nebo člena družstva s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, který byl zároveň u fyzické osoby zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku, nabytého vkladem obce, pokud byl tento majetek ve vlastnictví obce a byl zahrnut v jejím majetku, a nabytého přeměnou.

Dalším příkladem je poplatník u hmotného majetku nabytého vkladem tichého společníka s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky spolu s nabytím vlastnických práv k tomuto majetku, pokud tichý společník měl před uskutečněním vkladu tento majetek zahrnut v obchodním majetku, případně tichý společník u hmotného majetku nabytého vrácením jeho vkladu, pokud nabyl vlastnická práva k tomuto majetku.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!